RANDOM
16YOMEDIA

Hỏi đáp về Liên hệ giữa cung và dây - Hình học 9

Video-Banner

Trong quá trình học bài Hình học 9 Bài 2 Liên hệ giữa cung và dây nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

QUẢNG CÁO

Danh sách hỏi đáp (12 câu):

Video-Banner
 • Cho (O; 5cm) có hai bán kính OA, OB vuông góc với nhau. Tiếp tuyến của (O) tại A và B cắt nhau tại M. Từ điểm C trên cung nhỏ AB kẻ tiếp tuyến với đường tròn cắt MA, MB lần lượt ở P, Q.a) Tứ giác OAMB là hình gì, vì sao ? b) Tính góc POQ ?c) Tính chu vi tam giác MPQ
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho nửa đường tròn đường kính AB. Trên đoạn AB lấy điểm M, gọi H là trung điểm AM. Đường thẳng qua H vuông góc với AB cắt (O) tại C. Đường tròn đường kính MB cắt CB tại I. Chứng minh HI là tiếp tuyến của đường tròn đường kính MB.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • YOMEDIA
  Hỏi đáp nhanh với App HOC247
 • Bài 13 trang 72 ai giúp mình với

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trên đường tròn (O), vẽ hai cung AB và CD, thỏa mãn cung AB = 2 cung CD. Chứng minh AB < 2CD

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   

  Cho (O) đường kính AB, trên tiếp tuyến tại A, lấy SB cắt (O) tại C. Chứng minh : SA2 = SC.SB

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 11 (SGK trang 72)

  Cho hai đường tròn bằng nhau (O) và (O') cắt nhau tại hai điểm A và B. Kẻ các đường kính AOC, AO'D. Gọi E là giao điểm thứ hai của AC với đường tròn (O').

  a) So sánh các cung nhỏ BC, BD.

  b) Chứng minh rằng B là điểm chính giữa của cung EBD (tức là điểm B chia cung EBD thành hai cung bằng nhau).

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 2.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 101)

  Cho hình thoi ABCD. Vẽ đường tròn tâm A, bán kính AD. Vẽ đường tròn tâm C, bán kính CB. Lấy điểm E bất kì trên đường tròn tâm A (không trùng với B bà D), điểm F trên đường tròn tâm C sao cho BF song song với DE

  So sánh hai cung nhỏ DE và BF ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 2.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 101)

  Cho đường tròn tâm O bán kính R. Vẽ góc ở tâm \(\widehat{AOB}=80^0\), vẽ góc ở tâm \(\widehat{BOC}=120^0\) kề với \(\widehat{AOB}\)

  So sánh và sắp xếp độ dài AB, BC, CA theo thứ tự tăng dần ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 14 (Sách bài tập - tập 2 - trang 101)

  Cho đường tròn (O; R). Hãy vẽ hai cung (không phải là cung lớn) biết rằng cung này có số đo gấp 3 lần số đo cung kia và có dây căng cung dài gấp đôi dây căng cung kia.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 12 (Sách bài tập - tập 2 - trang 101)

  Cho đường tròn tâm O. Trên nửa đường tròn đường kính AB lấy hai điểm C, D. Từ C kẻ CH vuông góc với AB, nó cắt đường tròn tại điểm thứ hai là E. Từ A kẻ AK vuông góc với DC, nó cắt đường tròn tại điểm thứ hai là F. Chứng minh rằng :

  a) Hai cung nhỏ CF và DB bằng nhau

  b) Hai cung nhỏ BF và DE bằng nhau

  c) DE = BF

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 11 (Sách bài tập - tập 2 - trang 101)

  Trên dây cung AB của một đường tròn O, lấy hai điểm C và D chia dây này thành ba đoạn thẳng bằng nhau AC = CD = DB. Các bán kính qua C và D cắt cung nhỏ AB lần lượt tại E và F. Chứng minh rằng :

  a) Cung AE = Cung FB

  b) Cung AE = Cung EF

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 10 (Sách bài tập - tập 2 - trang 101)

  Cho tam giác ABC có \(AB > AC. \) Trên cạnh AB lấy một điểm D sao cho AD = AC. Vẽ đường tròn tâm O ngoại tiếp tam giác DBC. Từ O lần lượt hạ các đường vuông góc OH, OK xuống BC (\(H\in BC,K\in BD\))

  a) Chứng minh rằng OH

  b) So sánh hai cung nhỏ BD và BC

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA