ADMICRO
AMBIENT

Trắc nghiệm Toán 6 Bài 9 Quy tắc chuyển vế

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Toán 6 Bài 9 về Quy tắc chuyển vế online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Nếu a = b thì a + c = b + c
  • B. Nếu a + c = b + c thì a = b
  • C. Nếu a =b thì b = a
  • D. a - (-b - c) = a - b +c
  • A. 5
  • B. -5
  • C. 12
  • D. -12
 •  

   
   
  • A. a = 5
  • B. a = -5
  • C. a = 5 hoặc a = -5
  • D. không tìm được giá trị của a
  • A. 2
  • B. -2
  • C. 10
  • D. -10
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. 12oC
  • B. 34oC
  • C. 22oC
  • D. 2oC
YOMEDIA