ADMICRO
AMBIENT

Trắc nghiệm Toán 6 Bài 3 Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Toán 6 Bài 3 về Thứ tự trong tập hợp các số nguyên online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. giá trị tuyệt đối của một số dương chính là nó
  • B. Trong hai số âm, số nào có trị tuyêth đối nhỏ hơn thì số đó lớn hơn
  • C. Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau
  • D. Số 0 không có giá trị tuyệt đối
  • A. -1945; 2000; 2019
  • B. 1945; -2000; 2019
  • C. 1945; 2000; 2019
  • D. -1945; -2000; -2019
 •  

   
   
  • A. 0; 1; 2; 3; 4
  • B. -3; -2; -1
  • C. -3; -2; -1; 1; 2; 3
  • D. -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3
  • A. -23
  • B. 23
  • C. 9
  • D. -9
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. -1
  • B. 0
  • C. 1
  • D. -2
YOMEDIA