RANDOM
RANDOM

Trắc nghiệm Toán 7 Bài 6 Đoạn thẳng

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Hình học 6 Bài 6 về Đoạn thẳng online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):

  • A. đường thẳng AB
  • B. đoạn thẳng AB
  • C. tia AB
  • D. điểm A
  • A. đường thẳng gốc O
  • B. đoạn thẳng O
  • C. tia gốc O
  • D. đườn thẳng O
 •  
   
  • A. Huệ 
  • B. Hùng 
  • C. Lan
  • D. Cả ba bạn đều đúng 
  • A. Điểm I phải trùng với A hoặc B
  • B. Điểm I nằm giữa hai điểm A và B
  • C. Điểm I hoặc trùng với điểm A hoặc nằm giữa hai điểm A và B hoặc trùng với B
  • D. Điểm I phải khác điểm A và điểm B
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. MN, MQ, NQ, ML, LP, MP, NP 
  • B. MN, MQ, NQ, ML, LP, MP
  • C. MN, MQ, NQ, NP 
  • D. MN, MQ, NQ, ML, LP
 • Câu 6:

  Cho G là một điểm thuộc đoạn thẳng HK. Hỏi trong ba điểm G, H, K điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại 

  • A. G
  • B. H
  • C. K
  • D. Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại 
 • Câu 7:

  Qua hai điểm phân biệt vẽ được bao nhiêu đoạn thẳng?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. Một số khác 
 • Câu 8:

  Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp thay vào chỗ.... để hoàn thành câu sau: 
  Hai điểm M, N được gọi là....của đoạn thẳng MN

  • A. đầu 
  • B. mút
  • C. gốc
  • D. A và B đều đúng 
 • Câu 9:

  Qua 4 điểm không thẳng hàng vẽ được bao nhiêu đoạn thẳng

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 2
  • D. 6
 • Câu 10:

  Cho hình vẽ

  Đường thẳng xx' cắt đoạn thẳng nào?

   

  • A. AB
  • B. OA
  • C. OB
  • D. Cả 3 đáp án trên 
 • Câu 11:

  Cho hình vẽ

  Hãy chọn tia cắt đoạn thẳng AB.

  • A. Tia Ox
  • B. Tia Ox'
  • C. Tia OA
  • D. Cả B vad C đều đúng 
 • Câu 12:

  Vẽ 3 đoạn thẳng sao cho mỗi đoạn thẳng cắt hai đoạn thẳng còn lại. 

  Hình vẽ nào đúng?

   

  • A. Hình 1
  • B. Hình 2
  • C. Hình 3
  • D. Cả 3 hình đều đúng 
YOMEDIA