OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 9.1 trang 96 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 9.1 trang 96 SBT Toán 6 Tập 2

Vẽ hình để thấy được mỗi câu sau đây là sai

a) Hình gồm 3 đoạn thẳng được gọi là tam giác

b) Hình gồm 3 đoạn thẳng đôi một cắt nhau được gọi là tam giác.

c) Hình gồm 3 đoạn thẳng đôi một cắt nhau tạo ra 3 giao điểm (phân biệt) được gọi là tam giác.

d) Hình gồm 3 đoạn thẳng AB, BC, CA được gọi là tam giác ABC.

e) Hình gồm 3 điểm không thẳng hàng A, B, C được gọi là tam giác ABC.

f) Một điểm không thuộc cạnh của tam giác ABC thì phải là đỉnh của tam giác đó.

g) Một điểm không phải là đỉnh của tam giác ABC thì phải nằm trong tam giác đó.

h) Một điểm không nằm bên trong tam giác ABC thì phải nằm ngoài tam giác đó.

i) Hình gồm 2 góc được gọi là tam giác.

j) Hình gồm 3 góc mà các cạnh của nó đôi một cắt nhau tạo ra ba điểm được dọi là tam giác.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

a)

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

b)

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

c)

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

d)

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

e)

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

f)

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

g)

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

h)

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

i)

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.1 trang 96 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
ON