RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 81 trang 91 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 81 tr 91 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Trong trò chơi bắn bi vào các hình tròn vẽ trên mặt đất (h.52), bạn Sơn bắn được ba viên điểm 5, một viên điểm 0 và hai viên điểm -2; bạn Dũng bắn được hai viên điểm 10, một viên điểm -2 và ba viên điểm -4. Hỏi bạn nào được điểm cao hơn ?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Số điểm Sơn đạt được là: 5 . 3 + 0 . 1 + (-2) . 2 = 15 + 0 + (-4) = 11 (điểm).

Số điểm Dũng đạt được là: 10 . 2 + (-2) . 1 + (-4) . 3 = 20 + (-2) + (-12) = 6 (điểm)

Vậy Sơn được điểm cao hơn.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 81 trang 91 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Trần Phương Khanh
  Bài 127 (Sách bài tập - tập 1 - trang 86)

  Dự đoán giá trị của số nguyên \(y\) trong các đẳng thức sau rồi kiểm tra lại xem có đúng không ?

  a) \(\left(15-22\right).y=49\)

  b) \(\left(3+6-10\right).y=200\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  hoàng duy
  Bài 126 (Sách bài tập - tập 1 - trang 86)

  Những số nào trong các số \(-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4\) là giá trị của các số nguyên \(x\) thỏa mãn đẳng thức : \(x.\left(4+x\right)=-3\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong
  Bài 125 (Sách bài tập - tập 1 - trang 86)

  Điền số thích hợp vào các ô trống trong hình 25.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Trí
  Bài 124 (Sách bài tập - tập 1 - trang 86)

  Giá trị của biểu thức \(\left(x-4\right).\left(x+5\right)\) khi \(x=-3\) là số nào trong bốn đáp số A, B, C, D dưới đây :

  (A) 14                 (B) 8                      (C) -8                               (D) -14

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly
  Bài 123 (Sách bài tập - tập 1 - trang 86)

  So sánh :

  a) \(\left(-9\right).\left(-8\right)\) với \(0\)

  b) \(\left(-12\right).4\) với \(\left(-2\right).\left(-3\right)\)

  c) \(\left(+20\right).\left(+8\right)\) với \(\left(-19\right).\left(-9\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA