RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE

Bài tập 24 trang 9 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 24 tr 9 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Một số tự nhiên có ba chữ số thay đổi như thế nào nếu ta viết thêm chữ số 3 vào trước số đó?

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

Một số tự nhiên có ba chữ số thay đổi như thế nào nếu ta viết thêm chữ số 3 vào trước số đó thì giá trị của nó tăng thêm 3000 đơn vị.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24 trang 9 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA