RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 23 trang 9 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 23 tr 9 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Một số tự nhiên khác 0 thay đổi thế nào nếu ta viết thêm:

a) Chữ số 0 vào cuối số đó

b) Chữ số 2 vào cuối số đó

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Một chữ số tự nhiên khác 0 nếu ta viết thêm một chữ số 0 vào cuối số đó thì giá trị của nó tăng lên 10 lần

b) Một số tự nhiên khác 0 nếu ta viết thêm chữ số 2 vào cuối số đó thì giá trị của nó tăng lên 10 lần và 2 đơn vị

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 9 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA