RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Tuần 26 - Chính tả Nghe - viết: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử - Tiếng Việt 3


Qua bài giảng Chính tả Nghe - viết: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử, giúp các em nghe - viết đúng, đẹp. Đồng thời, bài giảng còn hỗ trợ kiến thức, kĩ năng cho các em làm đúng các bài tập chính tả: tìm các từ có chứa vần ên/ênh hoặc gi, chứa âm r/d, hay gi.

ANYMIND

 

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Hướng dẫn viết Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

 • Từ khó
  • Chử Đồng Tử, hiển linh, sông Hồng, nô nức...

1.2. Hướng dẫn trả lời câu hỏi Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Câu 1 (trang 67 sgk Tiếng Việt 3): Nghe- viết: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử (từ Sau khi đã về trời … đến tưởng nhớ ông.)

Câu 2 (trang 68 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống:

a) r, d hay gi?

Hoa ...ấy đẹp một cách ...ản ...ị. Mỗi cánh hoa ...ống hệt như một chiếc lá, chỉ có điều mong manh hơn và có màu sắc ...ực ...ỡ. Lớp lớp hoa ...ấy ...ải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn ...ó thoảng, chúng tản mát bay đi mất.

Theo TRẦN HOÀI DƯƠNG

b) ên hay ênh?

Hội đua thuyền

Mặt sông vẫn bập bềnh sóng vỗ.

Đến giờ đua, l... phát ra bằng ba hồi trống dõng dạc. Bốn chiếc thuyền đang dập d... trên mặt nước lập tức lao l... phía trước. B... bờ sông, trống thúc tiếp, người xem la hét, cổ vũ. Các em nhỏ được bố công k... trên vai cũng hò reo vui mừng. Bốn chiếc thuyền như bốn con rồng vươn dài, vút đi tr... mặt nước m... mông.

Gợi ý:

a) r, d hay gi?

Hoa giấy đẹp một cách giản dị. Mỗi cánh hoa giống hệt như một chiếc lá, chỉ có điều mong manh hơn và có màu sắc rực rỡ. Lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng, chúng tản mát bay đi mất.

Theo TRẦN HOÀI DƯƠNG

b) ên hay ênh?

Hội đua thuyền

Mặt sông vẫn bập bềnh sóng vỗ.

Đến giờ đua, lệnh phát ra bằng ba hồi trống dõng dạc. Bốn chiếc thuyền đang dập dềnh trên mặt nước lập tức lao lên phía trước. Bên bờ sông, trống thúc tiếp, người xem la hét, cổ vũ. Các em nhỏ được bố công kênh trên vai cũng hò reo vui mừng. Bốn chiếc thuyền như bốn con rồng vươn dài, vút đi trên mặt nước mênh mông.

 
 
 • Thông qua bài giảng Chính tả: Nghe - viết: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử, các em cần nắm được:
  • Kiến thức - kĩ năng
   • Nghe - viết đúng, trình bày đúng và sạch sẽ.
   • Làm đúng BT 2: tìm các từ có chứa r,d hay gi hoặc ên/ênh. 
  • Thái độ
   • Giáo dục học sinh tính cẩn thận.
 • Ngoài ra, các em có thể xem thêm bài giảng Tập đọc: Đi hội chùa Hương cho tiết học sau.
YOMEDIA