OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 8 lớp 3 Family and Friends Lesson 4 - Phonics


Bài học Lesson 4 - Unit 8 hướng dẫn các em phát âm của các từ vựng có chứa âm i_e. Ngoài ra các em còn được học phát âm qua bài hát và hoàn thành các từ vựng trong bài.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Task 1 Lesson 4 Unit 8 lớp 3

Listen, point and repeat (Nghe, chỉ vào và lặp lại)

Click here to listen

Tapescript

Bike: xe đạp

Kite: diều

White: trắng

Line: hàng

1.2. Task 2 Lesson 4 Unit 8 lớp 3

Listen and chant (Nghe và hát)

Click here to listen

Ride your bike. Fly your kite.

The bike is red. The kite is white.

White kite, white kite.

Count the children in the line.

All together there are nine.

Nine in the line. Nine in the line.

Tạm dịch

Đạp xe đạp của bạn. Thả diều của bạn

Xe đạp màu đỏ. Diều màu trắng

Diều màu trắng, diều màu trắng.

Đếm những đứa trẻ trong hàng

Tất cả mỗi hàng đều có chín đứa

Chín đứa trẻ trong hàng. Chín đứa trẻ trong hàng.

1.3. Task 3 Lesson 4 Unit 8 lớp 3

Underline the sounds i_e (Gạch chân những từ có chứa âm i_e)

Ride your bike. Fly your kite.

The bike is red. The kite is white.

White kitewhite kite.

Count the children in the line.

All together there are nine.

Nine in the lineNine in the line.

Tạm dịch

Đạp xe đạp của bạn. Thả diều của bạn

Xe đạp màu đỏ. Diều màu trắng

Diều màu trắng, diều màu trắng.

Đếm những đứa trẻ trong hàng

Tất cả mỗi hàng đều có chín đứa

Chín đứa trẻ trong hàng. Chín đứa trẻ trong hàng.

1.4. Task 4 Lesson 4 Unit 8 lớp 3

Listen and complete the work (Nghe và hoàn thành các từ sau)

Click here to listen

Guide to answer

1. Line

2. Bike

3. White

4. Kite

Tạm dịch

1. Hàng

2. Xe đạp

3. Trắng

4. Diều

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA

Bài tập minh họa

Find word in the lesson containing the following sounds (Tìm các từ vựng trong bài có chứa những âm sau)

- i_e: ................

- wh: ................

- r: ...............

Key

- i_e: bike, kite, white, line, nine

- wh: white

- r: ride

ADSENSE

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau

  • bike: xe đạp
  • kite: diều
  • white: trắng
  • line: hàng

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Lesson 4 - Unit 8 chương trình Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 8 lớp 3 Family and Friends Lesson 4.

Hỏi đáp Lesson 4 - Unit 8 Tiếng Anh 3

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

MGID
ON