OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 7 lớp 3 Family and Friends Lesson 2 - Grammar


Mời các em đến với bài học Lesson 2 - Unit 7 "Where does she work?". Bài học dưới đây hướng dẫn các em đóng vai thực hành theo các vai diễn, đồng thời hỏi đáp về nơi làm việc tương ứng với từng ngành nghề.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Task 1 Lesson 2 Unit 7 lớp 3

Listen to the story and repeat. Act (Nghe câu chuyện lần nữa và lặp lại. Đóng vai thực hành theo câu chuyện đó)

Click here to listen

Tapescrip

1. My dad's a police officer.

2. A. Where does he work?

B. He works in a police station.

3. A. Does your grandma work?

B. No, she doesn't.

4. A. Does your mom work?

B. Yes, she does. She works in a store.

5. A. There are lots of cakes here, Tim.

B. Yes, I know. My mom works in a cake store!

6. A. Have a cake, boys.

B. Oh, thank you.

C. Great.

Tạm dịch

1. Bố tớ là một cảnh sát.

2. A. Chú ấy làm việc ở đâu?

B. Bố tớ làm việc ở đồn cảnh sát.

3. A. Bà của cậu đi làm phải không?

B. Không.

4. A. Mẹ của cậu đi làm phải không?

B. Ừ. Mẹ làm việc ở một cửa hàng.

5. A. Tim, có rất nhiều bánh ở đây.

B. Ừ. Mẹ của tớ làm việc ở một cửa hàng bánh!

6. A. Chúc các con ăn bánh vui vẻ.

B. Cám ơn mẹ.

C. Tuyệt vời.

1.2. Task 2 Lesson 2 Unit 7 lớp 3

Listen and say (Nghe và nói)

Click here to listen

Tapescript

Where does he work? ⇒ He works in a police station.

Does your mom work in an airport? ⇒ No, she doesn't.

Does she work in a store? ⇒ Yes, she does.

Tạm dịch

Anh ấy làm việc ở đâu? ⇒ Anh ấy làm việc ở đồn cảnh sát.

Mẹ của bạn làm việc ở sân bay phải không? ⇒ Không.

Cô ấy làm việc ở cửa hàng phải không? ⇒ Đúng vậy.

1.3. Task 3 Lesson 2 Unit 7 lớp 3

Look and say (Nhìn và nói)

Guide to answer

2. Where does she work? ⇒ She works in a hospital.

2. Where does he work? ⇒ He works in store.

3. Where does he work? ⇒ He works in fire station.

4. Where does she work? ⇒ She works in school.

Tạm dịch

1. Cô ấy làm việc ở đâu? ⇒ Cô ấy làm việc ở bệnh viện.

2. Anh ấy làm việc ở đâu? ⇒ Anh ấy làm việc ở cửa hàng.

3. Anh ấy làm việc ở đâu? ⇒ Anh ấy làm việc ở trạm chữa cháy.

4. Cô ấy làm việc ở đâu? ⇒ Cô ấy làm việc ở trường học.

1.4. Task 4 Lesson 2 Unit 7 lớp 3

Look again and write (Nhìn lại và viết)

Guide to answer

- Yes, she does.

- No, she doesn't.

- Yes, he does.

- No, he doesn't.

1. Does she work in a store? ⇒ No, she doesn't.

2. Does he work in a hospital?

3. Does he work in a fire station?

4. Does she work in a school?

Guide to answer

1. No, she doesn't.

2. No, he doesn't.

3. Yes, he does.

4. Yes, she does.

Tạm dịch

1. Cô ấy làm việc ở cửa hàng đúng không? ⇒ Không phải.

2. Anh ấy làm việc ở bệnh viện đúng không? ⇒ Không phải.

3. Anh ấy làm việc ở trạm chữa cháy đúng không? ⇒ Đúng vậy.

4. Cô ấy làm việc ở trường đúng không? ⇒ Đúng vậy.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA

Bài tập minh họa

Read and answer about your family members (Đọc và trả lời về các thành viên trong gia đình của bạn)

1. Where does your father work?

..........................................

2. Where does your mother work?

................................................

3. Where does your brother/sister work?

................................................

4. Is your father a doctor?

.........................................

5. Does your mother work in a store?

................................................

Key

1. My father works at a factory.

2. My mother works at a school.

3. My sister works at a school.

4. No, he isn't.

5. No, she isn't.

ADSENSE

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các cấu trúc hỏi về nơi làm việc như sau:

Where does he/she work? ⇒ He/she works in ..................

Ví dụ

Where does she work? (Cô ấy làm việc ở đâu?)

⇒ She works in a hospital. (Cô ấy làm việc ở bệnh viện.)

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Lesson 2 - Unit 7 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 3 Family and Friends Lesson 2.

Hỏi đáp Lesson 2 - Unit 7 Tiếng Anh 3

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

MGID
OFF