OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 5 lớp 3 Family and Friends Lesson 6 - Skills Time 2


Để giúp các em phân biệt các dạng "short form" và "full form" trong cách viết Tiếng Anh, mời các em tham khảo nội dung bài học Lesson 6 - Unit 5 Family and Friends 3 do Ban biên tập HOC247 tổng hợp chi tiết dưới đây. Hi vọng thông qua các dạng bài tập trong bài các em có thể lựa chọn cách viết  phù hợp trong từng tình huống khác nhau. Chúc các em học tốt!

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Task 1 Lesson 6 Unit 5 lớp 3

Listen and match (Nghe và nối)

Click here to listen

Guide to answer

1 – b

2 – c

3 – a

4 – d

Tapescript

1. Let's buy presents for Trung. What does he like? - He doesn't like candy. He like sport. He really like soccer.

2. What about Linh? What does she like? - She likes animal.

3. Let's buy presents for Lam. - Lam doesn't like sport. He like art.

4. What about Kim? What does she like? Does she like candy? - Yes, she does. She like candy a lots.

Tạm dịch

1. Hãy mua quà cho Trung. Cậu ấy thích gì? - Cậu ấy không thích kẹo. Cậu ấy thích thể thao. Cậu ấy thực sự thích bóng đá.

2. Còn Linh thì sao? Cô ấy thích gì? - Cô ấy thích động vật.

3. Hãy mua quà cho Lâm. - Lâm không thích thể thao. Anh ấy thích vẽ.

4. Còn Kim thì sao? Cô ấy thích gì? Cô ấy thích kẹo phải không? - Đúng vậy. Cô ấy thích kẹo lắm.

1.2. Task 2 Lesson 6 Unit 5 lớp 3

Point, ask and answer (Chỉ vào, hỏi và trả lời)

- What does he like? ⇒ He likes sports.

- What does she like? ⇒ She likes …

Guide to answer

- What does she like? ⇒ She likes animals.

- What does he like? ⇒ He likes art.

- What does she like? ⇒ She likes candy.

Tạm dịch

- Cô ấy thích gì? - Cô ấy thích động vật.

- Cậu ấy thích gì? - Cậu ấy thích mỹ thuật.

- Cô ấy thích gì? - Cô ấy thích kẹo.

1.3. Task 3 Lesson 6 Unit 5 lớp 3

Write about what you and your friend don'like (Viết về những gì bạn và bạn bè của mình không thích)

1. I don't like .....................

2. I don't like ..............

3. My friend doesn't like ...................

4. My friend doesn't like ...................

Guide to answer

1. I don't like candy.

2. I don't like sport.

3. My friend doesn't like art.

4. My friend doesn't like ball.

Tạm dịch

1. Tôi không thích kẹo.

2. Tôi không thích thể thao.

3. Bạn tôi không thích mỹ thuật.

4. Bạn tôi không thích bóng.

1.4. Task 4 Lesson 6 Unit 5 lớp 3

Look again at 3 and write the long form (Xem lại bài tập 3 và viết dạng đầy đủ)

Don't = do not; doesn't = does not

1. I do not like ..............

2. .......................

3. .....................

4. ....................

Guide to answer

1. I do not like candy.

2. I do not like sport.

3. My friend does not like art.

4. My friend does not like ball.

Tạm dịch

1. Tôi không thích kẹo.

2. Tôi không thích thể thao.

3. Bạn tôi không thích mỹ thuật.

4. Bạn tôi không thích bóng.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA

Bài tập minh họa

Read and write the long form (Đọc và viết dạng đầy đủ)

1. He doesn't like candy. 

2. Jack doesn't like sport. 

3. She doesn't like art.

4. They don't like noodle.

5. Hoa and Lan don't like chicken.

Key

1. He does not like candy. 

2. Jack does not like sport. 

3. She does not like art.

4. They do not like noodle.

5. Hoa and Lan do not like chicken.

ADSENSE

Luyện tập

3.1. Kết luận

Kết thúc bài học này các em đã thực hành về hỏi, đáp những điều thích và không thích của các bạn. Các em cần ghi nhớ các dạng viết tắt và đầy đủ của các dạng trợ động từ dưới đây:

Don't = do not; doesn't = does not

Ví dụ

- She does not like candy. = She doesn't like candy. (Cô ấy không thích kẹo.)

- They do not like art. = They don't like art. (Họ không thích mỹ thuật.)

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Lesson 6 - Unit 5 chương trình Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 3 Family and Friends Lesson 6.

Hỏi đáp Lesson 6 - Unit 5 Tiếng Anh 3

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

MGID
ON