OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 2 lớp 3 Family and Friends Lesson 3 - Song


Bài học Lesson 3 - Unit 2 Famlily and Friends 3 sẽ là một tiết học mang đến cho các em những giai điệu vui tươi của bài hát về không gian của một lớp học; qua đó giúp các em có thể ghi nhớ và bổ sung lượng từ mới nhiều hơn. Mời các em theo dõi bài học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Task 1 Lesson 3 Unit 2 lớp 3

Listen, point and repeat (Nghe, chỉ vào và lặp lại)

Click here to listen

Tapescript

Poster

Picture

Drawers

Tạm dịch

Áp phích

Tranh

Ngăn kéo

1.2. Task 2 Lesson 3 Unit 2 lớp 3

Listen and sing (Nghe và hát)

Click here to listen

What's in the classroom?

What's in the classromm?

Let's have a look!

Posters and pictures,

And work in a book.

What's in the classroom?

What can you see?

Drawers and a board

For you and for me.

What's in the classroom?

What's in the classroom?

What's over there?

A door and a window,

A table and chair.

Tạm dịch

Có gì trong phòng học?

Có những gì trong phòng học?

Hãy xem nào!

Những tấm áp phích và những bức tranh

Và dán trên quyển sách.

Có những gì trong phòng học?

Bạn có thể thấy gì?

Ngăn kéo và bảng

Cho bạn và cho mình

Có gì trong phòng học?

Bên đó là gì?

Một cửa ra vào và 1 cửa sổ

Một cái bàn và ghế

1.3. Task 3 Lesson 3 Unit 2 lớp 3

Sing and do (Hát và làm theo)

Guide to answer

Các em thực hành hát bài hát trên.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA

Bài tập minh họa

Read and write (Đọc và viết)

1. Do you like your classroom?

..................................

2. Does your classroom have pictures?

If yes, how many pictures are there?

..................................

3. Does your classroom have posters?

....................................

4. Is your classroom is big or small?

.........................................

5. What's in your classroom?

.......................................

Key

1. Yes, I do.

2. Yes, there are two pictures.

3. No, it doesn't.

4. My classroom is big.

5. A board, some cabinets, many chairs and tables.

ADSENSE

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ những từ vựng sau

  • poster: áp phích
  • picture: tranh
  • drawers: ngăn kéo

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Lesson 3 - Unit 2 chương trình Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 2 lớp 3 Family and Friends Lesson 3.

Hỏi đáp Lesson 3 - Unit 2 Tiếng Anh 3

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

MGID
ON