OFF
OFF
ADMICRO
14AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 10 lớp 3 Family and Friends Lesson 4 - Phonics


Bài học Lesson 4 - Unit 10 giới thiệu đến các em cách phát âm của các từ vựng có chứa âm u_e. Trong bài học này, các em còn được bổ sung thêm nhiều hoạt động để ghi nhớ các từ vựng lâu hơn.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Task 1 Lesson 4 Unit 10 lớp 3

Listen, point and repeat (Nghe, chỉ vào và lặp lại)

Click here to listen

Tapescript

June: tháng Sáu

Flute: sáo

Tube: ống

Cube: hình khối

1.2. Task 2 Lesson 4 Unit 10 lớp 3

Listen and chant (Nghe và hát)

Click here to listen

This month is June

And it's my birthday!

I have a fun cube,

I can play all day.

I have a new flute

For my birthday,

And a poster in a tube.

What a happy day!

Tạm dịch

Tháng này là Tháng Sáu

Và là sinh nhật của tôi

Tôi có một hình khối thú vị

Tôi có thể chơi cả ngày.

Tôi có một cây sáo mới

Cho sinh nhật của tôi

Và một áp phích trên ống.

Một ngày thật hạnh phúc!

1.3. Task 3 Lesson 4 Unit 10 lớp 3

Underline the sounds u_e (Gạch chân những từ có chứa âm u_e)

This month is June

And it's my birthday!

I have a fun cube,

I can play all day.

I have a new flute

For my birthday,

And a poster in a tube.

What a happy day!

Tạm dịch

Tháng này là Tháng Sáu

Và là sinh nhật của tôi

Tôi có một hình khối thú vị

Tôi có thể chơi cả ngày.

Tôi có một cây sáo mới

Cho sinh nhật của tôi

Và một áp phích trên ống.

Một ngày thật hạnh phúc!

1.4. Task 4 Lesson 4 Unit 10 lớp 3

Listen and complete the work (Nghe và hoàn thành các từ sau)

Click here to listen

 

Guide to answer

1. Tube

2. June

3. Flute

4. Cube

Tạm dịch

1. Ống

2. Tháng Sáu

3. Sáo

4. Hình khối

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA

Bài tập minh họa

Find word in the lesson containing the following sounds (Tìm các từ vựng trong bài có chứa những âm sau)

- u_e: ................

- fl: ................

- pl: ...............

Key

- u_e: June, flute, tube, cube

- fl: flute

- pl: play

ADSENSE

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau

  • June: tháng Sáu
  • flute: sáo
  • tube: ống
  • cube: hình khối

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Lesson 4 - Unit 10 chương trình Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 10 lớp 3 Family and Friends Lesson 4.

Hỏi đáp Lesson 4 - Unit 10 Tiếng Anh 3

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

MGID
ON