OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tiếng Anh 9 mới Unit 8 A Closer Look 2 - Tổng hợp lý thuyết và bài tập 2


Bài học Unit 8 Tiếng Anh lớp 9 mới phần Closer look 2 giúp các em khởi động, làm quen với chủ đề "tourism" – Thông qua các task  và bài tập điền từ vựng sẽ giúp các em làm quen với nội dung cơ bản về du lịch.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 8 Lớp 9 Closer look 2 Task 1

Complete the text with a/an, the, or zero article (Ø). (Hoàn thành đoạn văn sau với  mạo từ a/an, the hoặc không dùng mạo từ (Ø))

a
an
the
O
The Dominican Republic is (1)____ country on the island of Hispaniola, In (2)_____ Caribbean region. It is (3)_____ second largest Caribbean nation after Cuba, with nearly 10 million people, one million of whom live in (4)_____ capital city Santo Domingo. (5) _____ second largest city is (6)_____ Santiago. The geography of (7)  _____country is varied, and ranges from (8)_____ semi-desert plains to (9)_____ lush valleys of tropical rainforest. (10)_____ economy depends largely on (11) ____ agriculture, with (12)_____ sugar as (13) ____ main crop. Tourism is (14) _____important industry.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết

1. a
2. the
3. the
4. the
5. the
6. Ø
7. the
8. Ø
9. Ø
10. the
11. Ø
12. Ø
13. the
14. an

Bài dịch:

Cộng hòa Dominican là một nước trên đảo của Hispaniola, ở khu vực Caribe. Đó là nước lớn thứ hai thuộc khu vực Caribe sau Cuba, với khoảng 10 triệu dân, một triệu trong số đó sống ở thành phó thủ đô Santo Domingo. Thành phố lớn thứ hai là Santiago. Địa lý của thành phố này rất đa dạng, trải dài từ thảo nguyên bán sa mạc đến thung lũng tươi tốt của rừng mưa nhiệt đới. Kinh tế phụ thuộc vào nông nghiệp với đường được xem là vụ mùa chính. Ngành công nghiệp là ngành công nghiệp quan trọng.

2. Unit 8 Lớp 9 Closer look 2 Task 2

a Ask and answer the questions. Choose from the list. Use "the" if necessary. (Hỏi và trả lời các câu hỏi, chọn từ danh sách, Sử dụng "the" nếu cần thiết.)

Amazon
River Thames
Statue of Liberty
Lake Geneva
Son Doong Cave
Ha Long Bay
Angkor Wat
Forbidden City
 
1. Which one is an imperial palace?
2. Which river runs through London?
3. Which one is the deepest lake in the world?
4. Which one is considered one of the New
7 Wonders of Nature?
5. Which one is the largest cave in the world?
6. Which one is a tourist attraction in New York? Lake Baikal

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. Forbidden City
2. the Thames
3. Lake Baikal
4. Ha Long Bay
5. Son Doong Cave
6. the Statue of Liberty
Bài dịch:

1. Công trình nào là cung điện hoàng gia?
Tử Cấm Thành
2. Sông nào chảy qua London?
sông Thames
3. Hồ nào sâu nhất trên Thế Giới?
hồ Baican
4. Cái nào được xem xét là một trong 7 kì quan thiên nhiên thế giới mới?
Vịnh Hạ Long
5.  Đâu là hang động lớn nhất thế giới?
Động Sơn Đòong
6. Cái nào là thu hút du khách nhất ở New York?
tượng Nữ thần tự do

b. Choose one item above and say what you know about it as a tourist attraction. ( Chọn một địa danh ở trên và nói xem bạn biết gì về địa danh đó như một địa điểm thu hút du khách)

3. Unit 8 Lớp 9 Closer look 2 Task 3

a Write answers to the questions, using a, an, the or zero article in each answer. Give three true answers, but two untrue ones. ( Viết câu trả lời cho các câu hỏi, sử dụng mạo từ a, an, the hoặc không dùng mạo từ trong mỗi câu trả lời. Đưa ra 3 câu trả lời đúng về bản thân bạn nhưng 2 câu sai về ngữ pháp.)

1. What colour and type of bicycle would you like to have?
2. Which holiday destination do you prefer: city, mountains, seaside?
3. Where would you like to go on holiday next?
4. What’s your favourite time of the year?
5. Have you ever travelled anywhere by plane? Please explain.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. A blue bike.
2. Da Lat city.
3. The USA.
4. The spring..
5. Yes, I have. Da Nang city.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. Màu và kiểu dáng của chiếc xe đạp bạn muốn có như thế nào?
2. Điểm đến cho kì nghỉ nào bạn thích hơn: thành phố, dãy núi, gần biển?
3. Nơi nào mà bạn muốn đến trong kì nghỉ tiếp theo?
4. Khoảng thời gian yêu thích của bạn trong năm là khi nào?
5. Bạn có bao giờ đi du lịch tới một nơi nào đó bằng máy bay? Hãy giải thích.

b. Tell your answers to a partner and ask him/her ... (Nói câu trả lời cho bạn cùng bàn và để bạn đó đoán xem những câu trả lời nào là sai về bản thân em.)

4. Unit 8 Lớp 9 Closer look 2 Task 4

Make full sentences from the words/phrases, adding articles as needed. Then mark them as true (T) false (F). (Tạo câu hoàn chỉnh từ các từ, cụm từ, thêm mạo từ nếu cần. Sau đó đánh dấu chung đúng (T), sai (F))

1. The original name of Ha Noi was Phu Xuan. => F
2. The most famous Egyptian pyramids are found at Giza in Cairo. => T
3. There is a city called Kiev in America. => T
4. My Son, a set of ruins from the ancient Cham Empire, is a UNESCO World Heritage Site. => T
5. English is the first language in many countries outside the United Kingdom. => T

Bài dịch:

1. Tên ban đầu của Hà Nội là Phú Xuân.
2. Kim tự tháp nôit tiếng nhất Ai Cập là Giza ở Cairo.
3. Có một thành được là Kiev ở Mỹ.
4. Mỹ Sơn, một cụm tàn tích từ đế chế Chăm cổ là một di tích thế giới được UNESCO công nhận.
5. Tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ trong rất nhiều quốc gia bên ngoài nước Anh.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

5. Bài tập trắc nghiệm Closer look 2 Unit 8 Lớp 9 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 8 tourism- Closer look 2 chương trình Tiếng Anh lớp 9 du lịch. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 8 lớp 9 mới closer look 2.


Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

6.Hỏi đáp closer look 2 Unit 8 Lớp 9 mới

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

MGID
ON