OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tiếng Anh 9 mới Unit 7 Project - Kỹ năng nhóm


Bài học Unit 7 Lớp 9 phần Project hướng dẫn các em kĩ năng làm việc và thảo luận theo nhóm với những chủ đề liên quan tới đến chủ đề công thức nấu ăn và thói quen ăn uống.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 7 Lớp 9 Project  Task 1

Work in groups. Go to other classes and ask different students about their eating habits. Write the students' answers in the table. (Làm việc theo nhóm. Đến những lớp khác và hỏi những học sinh khác về thói quen ăn uống của họ. Viết câu trả lời của học sinh vào bảng)

A survey on eating habits
1. How often do you eat fast food?
2. How often do you eat homemade food?
3. How many meals do you have per day?
4. Which meal is the most important to you?
5. Which do you prefer: eating at home or eating out?
6. What is your favourite dish?
Bài dịch:

Khảo sát thói quen ăn uống

Câu hỏi 

1. Bạn thường ăn thức ăn nhanh không?
2. Bạn có thường ăn đồ ăn làm ở nhà không?
3. Bạn ăn bao nhiêu bữa mỗi ngày?
4.  Bữa ăn nào quan trọng nhất đối với bạn?
5. Bạn thích cái nào nhất: ăn ở nhà hay ăn ở ngoài?
6. Món ăn yêu thích của bạn là gì?

2. Unit 7 Lớp 9 Project  Task 2

Now work together again. Analyse the answers you have got and organise them in the form of an answer to each question. This could be done using a visual organiser such as a chart. ( Bây giờ làm việc cùng nhau. Phân tích những câu trả lời mà bạn có và tổ chức ở dạng mỗi câu trả lời cho từng câu hỏi. Việc này có thể hoán thành bằng cách sử dụng thiết bị trực quan chẳng hạn như biểu đồ)

3. Unit 7 Lớp 9 Project  Task 3

In general, do the students at your school have healthy eating habits? Present your group's findings to the class. ( Nhìn chung, những học sinh ở trường bạn có thói quen ăn uống tốt cho sức khỏe không? Trình bày những phát hiện của nhóm bạn trước lớp)

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

4. Bài tập trắc nghiệm Unit 7 recipes and eating habits -Project

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 7 recipes and eating habits Project chương trình Tiếng Anh lớp 10 mới công thức nấu ăn và thói quen ăn uống. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 9 mới project.


Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

5. Hỏi đáp Project Unit 7 Lớp 9

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

MGID
ON