OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tiếng Anh 9 mới Unit 12 Communication - Giao tiếp


Để giúp các em hiểu rõ hơn lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai, mời các em tham khảo bài học Unit 12 "My Future Career" Tiếng Anh lớp 9 mới phần Communication.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Task 1 Unit 12 lớp 9 Communication

The 4Teen website has launched a forum for teens to discuss their career paths. Read these posts and underline the reasons for their choices. (Website 4Teen đã mở một diễn đàn cho thanh thiếu niên để thảo luận con đường sự nghiệp của họ. Đọc những bài đăng sau đây về sự lựa chọn của họ) 

Tạm dịch:

Tú: Mọi người nói với mình rằng mình có thể hát, vì vậy mình sẽ đăng ký học trường trình diễn nghệ thuật. Mình hi vọng trở thành ca sĩ nhạc thính phòng! Mình sẽ nổi tiếng, đi khắp thế giới và gặp gỡ những người khác nhau. Mình sẽ kiếm được một khoảng tiền lớn!

Anh: Mình sẽ trở thành một kiến trúc sư vì mình thích thiết kế và kiến trúc. Công việc này rất có ý nghĩa. Một kiến trúc sư giỏi có thể nâng cao đời sống của mọi người. Mẹ mình là một kiến trúc sư thành công và điều hay ho là bà ấy làm việc theo ca linh động. Mình muốn giống như bà ấy.

Dương: Mình có kế hoạch học vật lý ở trường đại học. Mình luôn tò mò về việc thế giới tự nhiên hoạt động theo cách như thế nào và tại sao. Mình sẽ  trở thành một nhà vật lý để tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi của riêng mình về thế giới.

Dzung: Mình không biết sẽ làm gì trong tương lai. Nhưng mình chắc chắn sẽ không làm bác sĩ. Chị của mình đang học ngành y và chị ấy phải học hành rất cật lực, học tại trường đại học và làm việc ở bệnh viện. Mình không thể chịu được điều đó.

1.2. Task 2 Unit 12 lớp 9 Communication

Read the posts again. In groups, discuss and decide whose reasons for choosing/not choosing the job you agree with and whose you disagree with. Say why. You can start with the phases below: (Đọc các bài đăng lần nữa. Theo nhóm, thảo luận và quyết định lý do của ai cho việc lựa chọn/ không lựa chọn công việc mà bạn đồng tình và của ai bạn không đồng tình. Nói lý do. Bạn có thể bắt đầu với những cụm từ bên dưới)

Guide to answer

- I agree with Anh and Dương’s reasons because they choose jobs based on their hobbies. (Tôi đồng ý với lý do của Anh và Dương vì họ chọn nghề nghiệp dựa trên sở thích của họ.)

- I can't agree with Tu’s decision because she doesn’t consider her hobbies and dreams. (Tôi không đồng ý với quyết định của Tú vì cô ấy không cân nhắc đến ước mơ và sở thích của mình)

1.3. Task 3 Unit 12 lớp 9 Communication

a. Work in pairs. Tell your partner about a job you want/don't want to do in the future. Remember to say why or why not. (Làm việc theo cặp. Nói với bạn cùng học về công việc mà bạn muốn/ không muốn làm trong tương lai. Nhớ nêu lý do tại sao hoặc tại sao không) 

Example

I’m artistic. I want to become a fashion designer because I like fashion and I think it’s a creative job.

(Tôi là người có thiên hướng nghệ thuật. Tôi muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang bởi vì tôi thích thời trang và tôi nghĩ đó là một công việc sáng tạo.)

Guide to answer

I am good at biology and I am interested in wildlife, so in the future I want to become a biologist. Being a biologist, I can protect animals and travel to natural regions. I don’t want to become a businesswomen because I hate the noise of cities and being inside the tall buildings.

(Tôi giỏi môn sinh học và rất thích thế giới hoang dã, vì vậy trong tương lai tôi muốn trở thành một nhà sinh vật học. Là một nhà sinh vật học, tôi có thể bảo vệ các loài động vật và đi đến những khu vực tự nhiên. Tôi không muốn làm một nữ doanh nhân vì tôi ghét sự ồn ào của thành phố và làm việc bên trong các tòa nhà cao tầng)

b. Report your decisions to another pair or to the class. (Tường thuật lại quyết định của bạn với cặp khác hoặc trước lớp) 

Guide to answer

Hello every body, now I will tell you about our decisions for the future. I will be a biologist after graduating from university because I love wild world. I hate working inside the cities because it’s too noisy and polluted. Lan wants to become a doctor so that she can save lots of lives. She decided not to be a teacher because she is not patient enough to work with children.

Tạm dịch:

Chào mọi người, bây giờ tớ sẽ nói với các bạn về các quyết định của bọn tớ cho tương lai. Mình muốn là một nhà sinh vật học sau khi tốt nghiệp đại học vì mình yêu thế giới hoang dã. Mình ghét làm việc trong thành phố vì nó ồn ào và ô nhiễm. Lan muốn trở thành một bác sĩ để có thể cứu nhiều người. Cô ấy quyết định không làm một giáo viên vì cô ấy không đủ kiên nhẫn để làm việc với trẻ em.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm Communication Unit 12 lớp 9 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 12 My Future Career - Communication chương trình Tiếng Anh lớp 9 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 12 lớp 9 mới Communication.

Lời kết

Kết thúc bài học, các em học sinh cần đọc hiểu về các bài đăng trên trang 4Teen và đưa ra ý kiến về quyết định lựa chọn nghề nghiệp của các bạn, luyện tập nói về công việc các em muốn làm và không muốn làm trong tương lai và đưa ra lí do cho sự lựa chọn của mình; đồng thời ghi nhớ các từ vựng có trong bài:

  • enroll (v): đăng kí học 
  • make a bundle: kiếm được nhiều tiền
  • designing (v): thiết kế
  • meaningful (adj): có ý nghĩa
  • curious (adj): tò mò
  • definitely (adv): chắc chắn là
  • burn the midnight oil: đốt đèn xuyên đêm (ý chỉ những người chăm chỉ, học hành cật lực)
  • couldn't stand: không thể chịu nổi
MGID
ON