ADMICRO
AMBIENT

Trắc nghiệm Unit 8 Tiếng Anh lớp 7 - Asking the way

Banner-Video

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 8 tiếng Anh lớp 7 Part A do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Chọn từ, cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống.

  .... you show me the way to the Ben Thanh market?

  • A. Do
  • B. Are
  • C. Could
  • D. Should
  • A. opposite
  • B. next
  • C. behind
  • D. in front of
 •  

   

   
   
  • A. How
  • B. When
  • C. What
  • D. Where
  • A. gets
  • B. has
  • C. needs
  • D. takes
  • A. far
  • B. long
  • C. much
  • D. often
AMBIENT