ADMICRO
14AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Unit 4 lớp 6 Where is your school?


Bài học Unit 4 tiếng Anh lớp 6 part A - Where is your school? hướng dẫn các em đọc hiểu và giới thiệu về trường và lớp mình.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 

 

 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 4 Lớp 6 Task A1

  • Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.)

  • Hướng dẫn dịch

Phong

This is Phong. (Đây là Phong.)

This is his school. (Đây là trường của cậu ấy.)

Phong's school is small. (Trường của Phong thì nhỏ.)

It is in the country. (Nó ở miền quê.)

Thu

This is Thu. (Đây là Thu.)

This is her school. (Đây là trường của Thu.)

Thu's school is big. (Trường của Thu thì lớn.)

It is in the city. (Nó ở thành phố.)

2. Unit 4 Lớp 6 Task A2

Answer. Then write the answers in your exercise book. (Trả lời. Sau đó viết các câu trả lời vào trong vở bài tập của em.)

a) Is Phong's school small? (Có phải trường của Phong thì nhỏ?)

b) Is Thu's school small? (Có phải trường của Thu thì nhỏ?)

c) Where is Phong's school? (Trường của Phong ở đâu?)

d) Is Thu's school in the country? (Có phải trường của Thu ở miền quê?)

Guide to answer

a. Yes, it is.

b. No, it isn't. It is big.

c. His school is in the country.

d. No. Her school is in the city.

3. Unit 4 Lớp 6 Task A3

  • Read. Then answer the questions. (Đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)
  • Hướng dẫn dịch

Trường của Phong ở miền quê.

Nó thì nhỏ. Có 8 lớp học.

Có 400 học sinh trong trường.

 

Trường của Thu ở thành phố.

Nó thì lớn. Có 20 lớp học.

Có 900 học sinh trong trường.

  • Trả lời câu hỏi

a) How many classrooms are there in Phong's school? (Có bao nhiêu phòng học trong trường của Phong?)

=> There are eight classrooms in Phong's school.

b) How many students are there in his school? (Có bao nhiêu học sinh trong trường của anh ấy?)

=> There are four hundred students in his school.

c) How many classrooms are there in Thu's school? (Có bao nhiêu phòng học trong trường của Thu?)

=> There are twenty classrooms in her school.

d) How many students are there in her school? (Có bao nhiêu học sinh trong trường của cô ấy?)

=> There are nine hundred students in her school.

4. Unit 4 Lớp 6 Task A4

Answer. (Trả lời câu hỏi.)

a) Is your school in the country or in the city? (Trường của bạn ở miền quê hay ở thành phố?)

b) How many classrooms are there? (Có bao nhiêu phòng học trong trường của bạn?)

c) How many students are there? (Có bao nhiêu sinh viên trong trường của bạn?)

Guide to answer

a. My school is in the city.

b. There are thirty classrooms in my school.

c. There are one thousand students.

MGID

Bài tập trắc nghiệm Part A Unit 4 Lớp 6

Trên đây là hướng dẫn bài học Unit 4 Tiếng Anh lớp 6 Part A - Where is your school?, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 4 lớp 6 Where is your school?

 

Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Hỏi đáp Part A Unit 4 Lớp 6

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

MGID
YOMEDIA