ADMICRO
RANDOM
Banner-Video

Unit 4 lớp 6 My class


Bài học Unit 4 Tiếng Anh lớp 6 Part B - My class hướng dẫn các em đọc số thứ tự và hỏi về thông tin lớp học của mình.

QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 4 Lớp 6 Task B1

 • Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner. (Lắng nghe và lặp lại. Sau đó thực hành hội thoại với bạn học.)
 • Hướng dẫn dịch

Thu: Xin chào. Bạn học lớp mấy?

Phong: Mình học lớp 6.

Thu: Và bạn học lớp nào?

Phong: 6A. Còn bạn thì sao?

Thu: Mình học lớp 7, lớp 7C. Trường của bạn có bao nhiêu tầng?

Phong: Hai. Nó là một ngôi trường nhỏ.

Thu: Trường của mình có bốn tầng và lớp mình ở tầng hai.

        Lớp của bạn ở đâu?

Phong: Nó ở tầng thứ nhất.

2. Unit 4 Lớp 6 Task B2

 • Complete this table. (Hoàn thành bảng sau.)

Guide to answer

  Grade Class Classroom's floor
Thu 7 7C 2nd
Phong 6 6A 1st
You 6 6C 1st

 

3. Unit 4 Lớp 6 Task B3

 • Write. (Viết.)

Write three sentences about you. (Hãy viết ba câu về bạn.)

I'm in grade 6. (Mình học lớp 6.)

I'm in class 6C. (Mình học lớp 6C)

My classroom is on the first floor. (Phòng học của mình ở tầng thứ nhất.)

4. Unit 4 Lớp 6 Task B4

Listen and repeat. (Nghe và lặp lại.)

5. Unit 4 Lớp 6 Task B5

Complete this dialogue. (Hoàn thành đoạn hội thoại này.)

Guide to answer

Thu: Is your school big?

Phong: No. It's small.

Thu: How many floors does it have?

Phong: It has two floors.

Thu: Which class are you in?

Phong: I am in class 6A

Thu: Where is your classroom?

Phong: It's on the first floor.

Bài tập trắc nghiệm Part B Unit 4 Lớp 6

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Unit 4 tiếng Anh lớp 6 part B - My class, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 4 lớp 6 My class

Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Hỏi đáp Part B Unit 4 Lớp 6

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • Trả lời các câu hỏi

  Ex: Where is your school? It's in the city

  1.Is your school big or small?

  2. How many classrooms are there in your school?

  3.Which grade are you in?

  4.Which class are you in?

  5.How many floors does your chool have?

  6.Where is your classroom?

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

YOMEDIA