ADMICRO
15AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Unit 2 lớp 6 My school


Bài học Tiếng Anh Unit 2 Lớp 6 phần C - My school hướng dẫn các em hỏi và trả lời mẫu câu hỏi đơn giản làm quen với từ vựng liên quan đến lớp học trong trường.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 

 

 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 2 Lớp 6 Task C1

 • Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner. (Lắng nghe và lặp lại. Sau đó thực hành hội thoại với bạn học.)

 • Bài dịch hội thoại Task C1

​- Mình là học sinh. Đây là trường của mình.

- Kia là lớp mình.

- Đây là phòng học của mình.

- Kia có phải là giáo viên của bạn không?

Ừ. Đó là cô giáo của mình.

- Đây là bàn của cậu à?

Không. Kia là bàn của mình.

2. Unit 2 Lớp 6 Task C2

 • Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.)

 • Từ vựng theo tranh
  • ​​a door: cửa ra vào
  • a window: cửa sổ
  • a board: bảng
  • a clock: đồng hồ treo tường
  • a waste basket: thùng rác
  • a school bag: cặp sách
  • a pencil: bút chì
  • a pen: bút mực
  • a ruler: thước kẻ
  • an eraser: cục tẩy (gôm)
  • a desk: bàn học
  • a classroom: phòng học
  • a school: trường học

3. Unit 2 Lớp 6 Task C3

Practice with a partner. (Thực hành với bạn cùng học.)

What is this?  | (Đây là cái gì?)

                    | It's a/an ...

What is that? | (Kia là cái gì?)

4. Remember Unit 2 Lớp 6

Hỏi và trả lời về một vật ở vị trí xa và gần ta dùng mẫu câu sau

 • Câu hỏi: What is this/that?
 • Trả lời: It's a/an

Giới thiệu một điều gì đó ở vị trí xa và gần ta dùng mẫu câu sau

 • This is...
 • That is...
MGID

Bài tập trắc nghiệm Part C Unit 2

Trên đây là tóm tắt bài học Unit 2 Part C - My school trong chương trình tiếng Anh lớp 6, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia Trắc nghiệm Unit 2 lớp 6 My school.

Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Hỏi đáp Part C Unit 2 Lớp 6

Trong quá trình học và làm bài tập có điều gì thắc mắc các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

MGID
YOMEDIA