ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Unit 2 lớp 6 Where do you live?


Bài học Tiếng Anh Unit 2 Lớp 6 phần B - Where do you live? hướng dẫn các em hỏi đáp về một số thông tin như tên tuổi, nơi ở của bạn bè mình.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 

 

 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 2 Lớp 6 Task B1

 • Listen and Repeat. Then practice with a partner. (Lắng nghe và lặp lại. Sau đó thực hành với một người bạn)

 • Dịch nghĩa

- What's your name? (Tên của bạn là gì?)

My name's Nam. (Tên mình là Nam.)

- Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)

I live on Tran Phu Street. (Mình sống ở đường Trần Phú.)

- How old are you? (Bạn mấy tuổi?)

I'm twelve years old. (Mình 12 tuổi.)

2. Unit 2 Lớp 6 Task B2

 • Play with words (Chơi với những con chữ)

 • Dịch nghĩa

Bạn sống ở đâu?

Mình sống trong một căn nhà.

Bạn sống ở đâu?

Mình sống trên một con đường.

Bạn sống ở đâu?

Mình sống trong một thành phố.

Bạn sống ở đâu?

Mình sống ở Việt Nam.

3. Unit 2 Lớp 6 Task B3

Listen and repeat. (lắng nghe và lặp lại)


 

4. Unit 1 Lớp 6 Task B4

 • Listen and repeat. Then practice spelling your name with a partner. (Lắng nghe và lặp lại. Sau đó thực hành đánh vần tên của em với bạn cùng học.)

 • Dịch nghĩa

- What's your name? (Tên em là gì?)

My name's Lan. (Tên em là Lan ạ.)

- How do you spell it? (Em đánh vần tên mình như thế nào?)

L-A-N, Lan. (el-ei-en, Lan.)

5. Unit 2 Lớp 6 Task B5

Write the answers in your exercise book. (Viết các câu trả lời vào trong vở bài tập.)

a) What's your name? (Bạn tên là gì?)

b) How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

c) Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)

d) How do you spell your name? (Bạn đánh vần tên mình như thế nào?)

Guide to answer (Gợi ý)

a. My name's Nam.

b. I'm twelve years old.

c. I live on Giai Phong Street.

d. en-ei-em, Nam.

6. Unit 2 Lớp 6 Task B6

Remember (Ghi nhớ)

 • Hỏi tên của một ai đó

What's your name?

My name's....

 • Hỏi nơi ở

Where do you live?

I live in....

 • Yêu cầu người khác đánh vần tên

How do you spell your name?

MGID

Bài tập trắc nghiệm Part B Unit 2 Lớp 6

Trên đây là bài học Unit 2 Lớp 6 Phần B - Where do you live?, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia Trắc nghiệm Unit 2 lớp 6 Where do you live? do HỌC247 sưu tầm và biên soạn.

 • Câu 1:

  • A. am
  • B. is
    
  • C. are
    
  • D. do
 • Câu 2:

  • A. am
  • B. is
    
  • C. name are
  • D. name is
    
 

Câu 3 - Câu 5: xem trắc nghiệm để thi online

Hỏi đáp Part B Unit 2 Lớp 6

Trong quá trình học bài và thực hành bài tập có điều gì thắc mắc các em vui lòng đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

MGID
YOMEDIA