ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Unit 12 lớp 6 What are they doing?


Bài học Unit 12 Tiếng Anh lớp 6 Part A - What are they doing? hướng dẫn các em làm quen với một số môn thể thao quen thuộc và nói về sở thích của mình về môn thể thao.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 

 

 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 12 Lớp 6 Task A1

Listen and read. (Nghe và đọc.)

a) He's swimming. (Anh ấy đang bơi.)

b) They are playing badminton. (Họ đang chơi cầu lông.)

c) They are playing soccer. (Họ đang chơi bóng đá.)

d) She is skipping. (Chị ấy đang nhảy dây.)

e) They are plaving volleyball. (Họ đang chơi bóng chuyền.)

f) She is doing aerobics. (Chị ấy đang tập thể dục nhịp điệu.)

g) They are playing tennis. (Họ đang chơi quần vợt.)

h) He is jogging. (Anh ấy đang chạy bộ.)

i) They are playing table tennis. (Họ đang chơi bóng bàn.)

2. Unit 12 Lớp 6 Task A2

Ask and answer. (Hỏi và trả lời.)

Guide to answer

a) What's he doing?

=> He's swimming.

b) What are they doing?

=> They're playing badminton.

c) What are they doing?

=> They're playing soccer.

d) What's she doing?

=> She's skipping.

e) What are they doing?

=> They're playing volleyball.

f) What's she doing?

=> She's doing aerobics.

g) What are they doing?

=> They're playing tennis.

h) What's he doing?

=> He's jogging.

i) What are they doing?

=> They're playing table tennis.

3. Unit 12 Lớp 6 Task A3

Listen and repeat. Which sports do you play? (Lắng nghe và lặp lại. Bạn chơi môn thể thao nào?)

a) I play soccer. (Tôi chơi bóng đá.)

b) I swim. (Tôi bơi.)

c) I skip. (Tôi nhảy dây.)

d) I do aerobics. (Tôi tập thể dục nhịp diệu.)

e) I jog. (Tôi chạy bộ.)

f) I play table tennis. (Tôi chơi bóng bàn.)

4. Unit 12 Lớp 6 Task A4

 • Read. Then answer the questions. (Đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)
 • Hướng dẫn dịch

- Lan thích thể thao. Cô ấy bơi lội, cô ấy tập thể dục nhịp điệu và cô ấy chơi cầu lông.

- Nam cũng thích chơi thể thao. Cậu ấy chơi đá bóng, cậu ấy chạy bộ và cậu ấy chơi bóng bàn.

 • Answer the questions (Trả lời câu hỏi)

a) Which sports does Lan play?

=> Lan plays badminton.

b) Does Lan play tennis?

=> No, she doesn't. She plays badminton.

c) Which sports does Nam play?

=> Nam plays soccer and table tennis.

d) Does Nam play table tennis?

=> Yes, he does.

5. Unit 12 Lớp 6 Task A5

Write. (Viết.)

a) Ask your partners (Hỏi các bạn của em:)

- Which sports do you play?

I play table tennis.

I play soccer.

I play tennis.

...

b) Now write about the sports you play. (Bây giờ viết về các môn thể thao mà em chơi.)

I do aerobics.

I play basketball.

I swim and play badminton.

..........

MGID

Bài tập trắc nghiệm Part A Unit 12 Lớp 7

Như vậy các em vừa xem qua nội dung bài học Unit 12 Tiếng Anh lớp 7 Part A - What are you doing?, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 12 lớp 6 What are they doing?

 • Câu 1:

  They are .... badminton.

  • A. doing
  • B. playing
  • C. going
  • D. walking
  • A. Who
  • B. When
  • C. Where
  • D. Which

Câu 2 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

MGID
YOMEDIA