ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Unit 12 lớp 6 How often?


Bài học Unit 12 Tiếng Anh lớp 6 Part C - How often? hướng dẫn các em làm quen với cấu trúc hỏi và trả lời về tần suất thực hiện một hành động gì đó.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 

 

 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 12 Lớp 6 Task C1

Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.)

 • always : luôn luôn
 • usually: thường thường 
 • often : thường, hay
 • sometimes: thỉnh thoảng, đôi khi
 • never : không bao giờ 

2. Unit 12 Lớp 6 Task C2

 • Listen and read. (Nghe và đọc.)
 • Hướng dẫn dịch

- Thỉnh thoảng Ba và Lan đến sở thú. Họ đi khoảng ba lần một năm.

- Họ thường đi chơi công viên. Họ đi khoảng 2 lần một tuần. Đôi khi họ có đi picnic, nhưng không thường xuyên.

- Họ thường chơi thể thao, nhưng thi thoảng họ chơi thả diều.

- Họ không bao giờ đi cắm trại vì họ không có lều.

- Họ luôn luôn đi bộ đến trường và họ không bao giờ đi muộn.

- Họ luôn luôn làm bài tập về nhà.

3. Unit 12 Lớp 6 Task C3

Ask and answer. (Hỏi và trả lời.)

Guide to answer

- How often do Ba and Lan have a picnic?

=> They sometimes have a picnic but not always.

- How often do Ba and Lan play sports?

=> They usually play sports.

- How often do Ba and Lan fly the kites?

=> They sometimes fly the kites.

- How often do Ba and Lan go camping?

=> They never go camping.

- How often do Ba and Lan walk to school?

=> They always walk to school.

- How often are Ba and Lan late for school?

=> They are never late for school.

- How often do Ba and Lan do their homework.

=> They always do their homework.

4. Unit 12 Lớp 6 Task C4

Write sentences about you in your exercise book. (Viết các câu về em vào trong vở bài tập.)

Guide to answer

Sử dụng: always, usually, often, sometimes, never.

- How often do you go to the zoo?

=> I sometimes go to the zoo with my family.

- How often do you go to the park?

=> I often go to the park on Sunday.

- How often do you play sports?

=> I usually play soccer.

- How often do you go camping?

=> I never go camping.

- How often do you go fishing?

=> I never go fishing.

- How often do you help your mom?

=> I always help my mom.

- How often are you late for school?

=> I am never late for school.

5. Unit 12 Lớp 6 Task C5

 • Listen. (Nghe)

How often do Nga and Lan do these things? (Nga và Lan có thường làm những điều này không?)

Guide to answer

a) Nga and Lan never go camping.

b) They sometimes go to the zoo.

c) They often go to the park.

d) They often play sports.

e) They usually have a picnic in the park.

6. Unit 12 Lớp 6 Task C6 

 • Read. Then answer the questions. (Đọc. Sau đó trả lời câu hỏi.)
 • Hướng dẫn dịch

Minh thích đi bộ. Vào cuối tuần, anh ấy thường đi bộ lên núi. Anh thường đi với hai người bạn. Minh và các bạn của anh thường mang giày ống bền chắc và mặc quần áo ấm. Họ luôn mang theo thức ăn và nước và một bếp lò cắm trại. Thỉnh thoảng, họ cắm trại qua đêm.

 • Questions (Trả lời câu hỏi)

a) What does Minh like doing? (Minh thích làm gì?)

=> He likes walking.

b) What do they always wear? (Họ luôn luôn mặc gì?)

=> They always wear strong boots and warm clothes.

c) When does he go? (Anh ấy đi khi nào?)

=> He often goes at weekends.

d) Who does he usually go with? (Anh ấy thường đi với ai?)

=> He usually goes with his two friends.

e) Where does he often go? (Anh ấy hay đi đâu?)

=> He often goes walking in the mountains.

f) What do they take? (Họ mang gì đi?)

=> They always take food and water and a camping stove.

MGID

Bài tập trắc nghiệm Part C Unit 12 Lớp 6

Như vậy các em vừa xem qua nội dung bài học Unit 12 Tiếng Anh lớp 6 Part C - How often?, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 12 lớp 6 How often?

Câu 2 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

MGID
YOMEDIA