RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 14 trang 29 SBT Sinh học 9

Giải bài 14 tr 29 sách BT Sinh lớp 9

Trong nguyên phân, NST tập trung ở mặt phẳng xích đạo ở thoi phân bào ở

A. kì đầu.                                             B. kì giữa.

C. kì sau.                                              D. kì cuối.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14

 • Trong nguyên phân, NST tập trung ở mặt phẳng xích đạo ở thoi phân bào ở kì giữa.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 29 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Tại cơ quan sinh dục cái của loài xét 10TB sinh dục cái sơ khai ở vùng sinh sản nguyên phân liên tiếp 4 đợt tất cả các TB con đều đi tới vùng chín để thực hiện giảm phân biết hiệu suất của trứng 100% XĐ số hợp tử đc hình thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Viết Khánh

  Ở một loài thú,một tế bào sinh dục sơ khai đực nguyên phân một số lần liên tiếp đx cần môi trường cung cấp 620 NST đơn. Tất cả các tế bào con được tạo ra từ quá trình nguyên phân nói trên đều giảm phân bình thường tạo ra 64 tinh trùng chứa NST giưới tính Y.

  a, Xác định số lần nguyên phân và bộ NST lưỡng bội của tế bào sinh dục sơ khai đực nói trên.

  b, Các tinh trùng được tạo ra đều tham gia vào quá trình thụ tinh.Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 3,125%.Tính số hợp tử được sinh ra.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  giups mình với mình đang cần gấp lắm

  Có 1 tế bào sinh dưỡng nguyên phân 4 lần . vào kì giữa của lần nguyên phần cuối cùng , người ta đếm được trong tế bào con có chứa tổng số 304 tâm động. Hãy xác định trong tế bào ở lần nguyên phân cuối :

  a. có bao nhiêu cromatit oqr kì đầu

  b. có bao nhiêu NST cùng trạng thái ở kì sau

  c. có bao nhiêu tâm động ở kì cuối ( khi tế bào chất đã phân chia xong )

  MÌNH CẢM ƠN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng

  quan sát 1 tế bào sinh dưỡng của gà đang ở kỳ giữa của nguyên phân đếm đc tổng số 160 cromatit

  a. Tế bào nguyên phân liên tiếp 4 lần. tính số tế bào con tạo thanh

  b. Môi trường nội bào phải cung cấp bao nhiêu NST cho quá trình phân bào trên . Tính số tế bào tạo ra từ nguyên liệu môi trường nội bào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  GIÚP MÌNH VỚI

  Một tế bào sinh dưỡng của gà (2n = 78) nguyên phân một số lần liên tiếp. Trong tất cả tế bào con được tạo ra khi kết thúc nguyên phân, người ta đếm được có tất cả 2496 NST

  Hãy xác định số NST cùng trạng thái và số cromatit có trong các tế bào vào lần nguyên phân cuối cùng ở mỗi kì sau đây :

  a. kì trung gian

  b. kì trước

  c. kì giữa

  d.kì sau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  Ba tế bào I, II, III đều nguyên phân với số lần khác nhau, trong đó số lần nguyên phân của tế bào I lớn hơn so với tế bào II và số lần nguyên phân của tế bào II lớn hơn so với số lần nguyên phân của tế bào III. Các tế bào trên đã hình thành tất cả 168 tế bào con.

  1.Tính số lần nguyên phân của mỗi tế bào I,II,III.

  2.Quá trình trên phải cần môi trường nội bào cung cấp tất cả bao nhiêu NST đơn. Biết bộ NST lưỡng bội của loài là 2n =14.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  Cho rằng một loài có bộ NST 2n = 40 chu kì nguyên phân diễn ra trong 11 giờ. Thời gian ở kì trung gian nhiều hơn thời gian phân bào trong một chu kì tế bào là 9 giờ. Trong nguyên phân, thời gian diễn ra ở các kì đầu, kì giữa, kì sau và kì cuối tương ứng với tỉ lệ 3 : 2 : 2 : 3.

  Xác định số tế bào mới được tạo ra cùng với số NST theo trạng thái của chúng từ một hợp tử của loài phân bào tại các thời điểm :

  - 32 giờ

  - 43 giờ 15 phút

  - 54 giờ 25 phút

  - 65 giờ 40 phút

  - 76 giờ 45 phút

  Biết rằng chu kì nguyên phân được tính từ khi hợp tử mới được tạo thành mang NST ở trạng thái chưa nhân đôi?oho

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  Một hợp tử của một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 12 đã nguyên phân bình thường liên tiếp một số lần. Khi ở kì sau của một lần nguyên phân trong tất cả các tế bào con sinh ra có tổng số 384 NST đơn. Hãy tính theo lí thuyết:

  a. Số nguyên liệu tương đương với số NST đơn môi trường nội bào cung cấp ?

  b. Số NSTđơn mới hoàn toàn được tạo ra từ nguyên liệu môi trường ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  moij người giúp mình bài này với mốt mình học r

  Trong cơ thể chó cái có 24 não bào bậc 1 giảm phân bình thường. Tất cả các trứng được tạo ra đều tham gia thụ tinh với hiệu suất bằng 12,5%. Biết tỉ lệ sống sót và phát triển của hợp tử 100%

  a.Xác định số chó con được sinh ra

  b. Ở quá trình thụ tinh nói trên đã phải sử dụng 96 tinh trùng của một chó đực tham gia. Tính hiệu suất thụ tinh của tinh trùng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  Một tế bào nguyên phân liên tiếp một số lần đã cần môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 70NST. Tất cả các tế bào con được tạo ra điều tiến hành giảm phân và cần môi trường cung cấp 80NST. Xác định bộ NST 2n của loài và số lần nguyên nhân của tế bào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  Giả sử ở một loài để tạo ra 14 hợp tử, phải huy động số tinh trùng, số trứng được tạo ra từ 70 noãn bào bậc 1, và 56 tinh bào bậc 1 tham gia vào.

  a. Hãy cho biết hiệu suất thụ tinh của trứng và của tinh trùng.

  b. Số NST có trong các trứng và tinh trùng không thụ tinh được là 6384. Xác định số NST 2n của loài.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  giup mình vs

  Trong cơ thể của một chuột đực có 8 tinh bào bậc 1 giảm phân. Tất cả các tinh trùng được tạo ra đều tham gia vào quá trình thụ tinh, tỉ lệ sống sót và phát triển bình thường của hợp tử bằng 75%, dẫn đến kết quả chuột cái được thụ tinh từ số tinh trùng trên đẻ được 6 chuột con.

  a, Tính hiệu suất thụ tinh của tinh trùng.

  b. Nếu hiệu suất thụ tinh cảu trứng bằng 50% thì đã có bao nhiêu noãn bào bậc 1 đã được huy động cho quá trình trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  Bài 1 : Trong 1 cây lúa (2n=24) người ta thấy số lần nguyên phân của tế bào A nằm ở rễ và tế bào B nằm ở lá là 8 đợt. Tổng số tế bào con sinh ra sau những lần nguyên phân của cả 2 tế bào trên là 40

  a, Xác định số lần nguyên phân của mỗi tế bào. Biết rằng số lần nguyên phân của tế bào B nhiều hơn số lần nguyên phân của tế bào A

  b, Môi trường đã cung cấp nguyên liệu tương đương với bao nhiêu NST đơn cho quá trình nguyên phân của cả 2 tế bào trên ?

  Bài 2: Ở thỏ, lông đen trội so với lông trắng, chân cao trội với chân thấp, 2 cặp gen nằm trên 2 cặp NST khác nhau. Cho con đực chân cao, lông trắng giao phối với con cái chân thấp, lông đen sinh con thứ nhất có chân thấp, lông trắng

  a, Hãy xác định kiểu gen của thỏ bố mẹ và thỏ con

  b,Nếu cặp thỏ bố mẹ nói trên tiếp tục giao phối với nhau thì sẽ sinh ra đời con có kiểu hình như thế nào ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  Có 15 noãn bào bậc 1 của một loài giảm phân và sau quá trình này, người ta tính được có tổng số 855 NST đã bị tiêu biến cùng các thể định hướng.

  a. Bộ NST 2n của loài.

  b. Số NST có trong noãn bào.

  c, Số NST có trong trứng được tạo ra.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA