RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 28 trang 31 SBT Sinh học 9

Giải bài 28 tr 31 sách BT Sinh lớp 9

Quá trình nguyên phân liên tiếp từ một tế bào lưỡng bội của loài A tạo được 4 tế bào mới với 64 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. Số lượng NST trong bộ lưỡng bội của loài A là bao nhiêu?

A. Bộ NST của loài A có 2n = 4.            

B. Bộ NST của loài A có 2n = 8. 

C. Bộ NST của loài A có 2n = 16.

D. Bộ NST của loài A có 2n = 18.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28

Áp dụng công thức: \(2n.x{\rm{ }} = {\rm{ }}N\)

Trong đó:

 • x là tổng số tế bào mới được tạo ra 
 • 2n là bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài 
 • N là tổng số NST ở trạng thái chưa nhân đôi 

Áp dụng công thức: \(2n.x{\rm{ }} = {\rm{ }}N\) với \(N{\rm{ }} = {\rm{ }}64,{\rm{ }}x = 4\) , từ đó suy ra 2n = 16

Vậy đáp án đúng là: C

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 31 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
 • Cam Ngan

  Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là gì ?
  a)Sự phân chia đồng đều chất nhân của tế bào mẹ cho 2 tế bào con
  b)Sự sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bào mẹ cho 2 tế bào con
  c)Sự phân li đồng đều của các cromatit về 2 tế bào con
  d)Sự phân chia đồng đều chất tế bào của tế bào mẹ cho 2 tế bào con

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  thu hằng

  1) trong NP hãy nêu tóm tắt các sự kiên xảy ra có tính chất chu kì

  2) giải thích tại sao ở kì giữa của quá trình NP các NST phải đóng xoắn tối đa , sau đó lại dãn xoắn ở kì cuối

  3) trong các kì nguyên phân , mỗi kì hãy chọn 1 đặc điểm quan trong nhất về sự biến đổi hình thái của NST và nêu ý nghĩa của sự biến đổi đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đan Nguyên

  Đặc điểm của phân bào nguyên nhiễm?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hiên Triệt

  3 hợp tử cùng loài đều nguyên phân . Số tế bào con sinh ra ở hợp tử 1 bằng 25% so với số tế bào con sinh ra từ hợp tử 2. Sau một số lần nguyên phân hợp tử thứ 3 hình thành số tế bào con chứa 256 NST . Tổng số NST trong các tế bào con phát sinh từ 3 hợp tử là 896. Biết 2n=32. Xác định số lần nguyên phân của mỗi hợp tử và số NST đơn môi trường cung cấp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Châu

  Một tế bào đều nguyên phân 5 đợt bằng nhau số thoi phân bào bị hủy qua cả quá trình là 310.

  1.  Có bao nhiêu tế bào tham gia nguyên phân.

  2. Nếu số NST chứa trong các tế bào con là 5120 thì bộ NST lưỡng bội của loài có bao nhiêu NST.

  Giúp mìk vs mai hc rùi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA