OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
YOMEDIA
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 3 trang 112 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 tr 112 sách GK Sinh lớp 8

Các hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa đã tham gia vào hoạt động trao đổi chất và chuyển hóa như thế nào?

ADMICRO/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết

- Hệ tuần hoàn tham gia vận chuyển các chất:

+ Mang O2 từ hệ hô hấp và chất dinh dưỡng từ hệ tiêu hóa tới các tế bào.

+ Mang các sản phẩm thải từ các tế bào đi tới hệ hô hấp và hệ bài tiết.

- Hệ hô hấp giúp tế bào trao đổi khí:

+ Lấy O2 từ môi trường ngoài cung cấp cho các tế bào.

+ Thải CO2 do các tế bào thải ra khổi cơ thể.

- Hệ tiêu hóa biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng cung cấp cho các tế bào.

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 112 SGK Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF