OFF
OFF
YOMEDIA
09AMBIENT

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 29 Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

Banner-Video
ADMICRO/lession_isads=0

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Khi xuất hiện điện thế hoạt động
  • B. Tại thời điểm sắp xuất hiện điện thế hoạt động
  • C. Tại thời điểm chuyển giao giữa điện thế nghỉ sang điện thế hoạt động
  • D. Sau khi xuất hiện điện thế hoạt động
  • A. Chậm và tốn ít năng lượng
  • B. Chậm và tốn nhiều năng lượng
  • C. Nhanh và tốn ít năng lượng
  • D. Nhanh và tốn nhiều năng lượng
 •  
   
  • A. Biên độ của điện thế hoạt động tăng
  • B. Tần số điện thế hoạt động tạo ra tăng
  • C. Thời gian xuất hiện điện thế hoạt động tăng
  • D. Tốc độ lan truyền điện thế hoạt động tăng
  • A. Vì sự thay đổi tính thấm của mang chỉ xảy ra tại các eo Ranvie.
  • B. Vì đảm bảo cho sự tiết kiệm năng lượng.
  • C. Vì giữa các eo Ranvie, sợi trục bị bao bằng bao miêlin cách điện. 
  • D. Vì tạo cho tốc độ truyền xung nhanh.
 • UREKA_VIDEO-IN_IMAGE
  • A. Sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang mất phân cực, đảo cực và tái phân cực.
  • B. Sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang mất phân cực, đảo cực.
  • C. Sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang đảo cực, mất phân cực và tái phân cực. 
  • D. Sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang đảo cực và tái phân cực.
  • A. Do Na+ đi vào ồ ạt, làm mặt ngoài màng tế bào tích điện âm, còn mặt trong tích điện âm.
  • B. Do K+ đi ra ồ ạt, làm mặt ngoài màng tế bào tích điện dương, còn mặt trong tích điện âm.
  • C. Do Na+ đi vào ồ ạt, làm mặt ngoài màng tế bào tích điện dương, còn mặt trong tích điện âm. 
  • D. Do Na+ đi vào ồ ạt, làm mặt ngoài màng tế bào tích điện âm, còn mặt trong tích điện dương.
 • UREKA
  • A. Do K+ đi vào làm trung hoà điện tích âm trong màng.
  • B. Do Na+ đi vào làm trung hoà điện tích âm trong màng.
  • C. Do K+ đi ra làm trung hoà điện tích trong và ngoài màng tế bào. 
  • D. Do Na+ đi ra làm trung hoà điện tích trong và ngoài màng tế bào.
  • A. Dẫn truyền theo lối "Nhảy cóc" từ eo Ranvie này chuyên sang eo Ranvie khác.
  • B. Sự thay đổi tính chất màng chỉ xảy ra tại các eo.
  • C. Dẫn truyền nhanh và ít tiêu tốn năng lượng. 
  • D. Nếu kích thích tại điểm giữa sợi trục thì lan truyền chỉ theo một hướng.
  • A. Thời điểm sắp xuất hiện điện thế hoạt động.
  • B. Sự xuất hiện điện thế hoạt động.
  • C. Thời điểm sau khi xuất hiện điện thế hoạt động. 
  • D. Thời điểm chuyển giao giữa điện thế nghỉ sang điện thế hoạt động.
  • A. Xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng này sang vùng khác.
  • B. Xung thần kinh lan truyền từ nơi có điện tích dương đến nơi có điện tích âm.
  • C. Xung thần kinh lan truyền ngược lại từ phía ngoài màng. 
  • D. Xung thần kinh không chạy trên sợi trục mà chỉ kích thích vùng màng làm thay đổi tính thấm.
NETLINK
QUẢNG CÁO
ON