RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Xung thần kinh xuất hiện

  • A. 
   Khi xuất hiện điện thế hoạt động
  • B. 
   Tại thời điểm sắp xuất hiện điện thế hoạt động
  • C. 
   Tại thời điểm chuyển giao giữa điện thế nghỉ sang điện thế hoạt động
  • D. 
   Sau khi xuất hiện điện thế hoạt động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Xung thần kinh xuất hiện khi có điện thế hoạt động.

  → Đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 40604

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA