ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm khác biệt của sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin so với sợi trục không có bao miêlin là dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”,

  • A. 
   Chậm và tốn ít năng lượng
  • B. 
   Chậm và tốn nhiều năng lượng
  • C. 
   Nhanh và tốn ít năng lượng
  • D. 
   Nhanh và tốn nhiều năng lượng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Điểm khác biệt của sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin so với sợi trục không có bao miêlin là nhanh và tốn ít năng lượng.

  → Đáp án: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 40605

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA