ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cường độ kích thích lên sợi trục của một nơron tăng sẽ làm cho

  • A. 
   Biên độ của điện thế hoạt động tăng
  • B. 
   Tần số điện thế hoạt động tạo ra tăng
  • C. 
   Thời gian xuất hiện điện thế hoạt động tăng
  • D. 
   Tốc độ lan truyền điện thế hoạt động tăng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cường độ kích thích lên sợi trục của một nơron tăng sẽ làm cho tần số điện thế hoạt động tạo ra tăng.

  → Đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 40606

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA