YOMEDIA
AMBIENT

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 24 Ứng động

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 24 về Ứng động online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Trong tối, nhiệt độ thấp.
  • B. Ngoài sáng, nhiệt độ cao. 
  • C. Nơi khô, nhiệt độ cao. 
  • D. Trong nước, nhiệt độ thấp.
  • A. Hình thức phản ứng của cây trước các tác nhân kích thích không định hướng. 
  • B. Sự vận động cảm ứng do sự khác biệt về tốc độ sinh trưởng không đồng đều của các tế bào tại hai phía đối diện nhau của cơ quan có cấu trúc hình dẹt gây nên. 
  • C. Sự vận động khi có tác nhân kích thích. 
  • D. Thay đổi trạng thái sinh lí - sinh hoá của cây khi có kích thích. 
 •  

   

   
   
  • A. Không liên quan tới sự phân chia tế bào. 
  • B. Tác nhân kích thích không định hướng. 
  • C. Có nhiều tác nhân kích thích. 
  • D. Có sự vận động vô hướng.
  • A. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, khí khổng đóng mở.
  • B. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng.
  • C. Sự đóng mở của lá cây trinh nữ, khí khổng đóng mở. 
  • D. Lá cây họ đậu xoè ra và khép lại, khí khổng đóng mở.
  • A. Hình thức phản ứng của cây trước nhiều tác nhân kích thích.
  • B. Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích lúc có hướng, khi vô hướng.
  • C. Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng. 
  • D. Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không ổn định.
  • A. Tác nhân kích thích không định hướng.
  • B. Có sự vận động vô hướng.
  • C. Không liên quan đến sự phân chia tế bào. 
  • D. Có nhiều tác nhân kích thích.
  • A. ứng động đóng mở khí khổng.
  • B. ứng động quấn vòng.
  • C. ứng động nở hoa.  
  • D. ứng động thức ngủ của lá.
  • A. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng.
  • B. Sự đóng mở của lá cây trinh nữ, khí khổng đóng mở.
  • C. Lá cây họ đậu xoè ra và khép lại, khí khổng đóng mở. 
  • D. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, khí khổng đóng mở.
  • A. Sức trương nước của tế bào.
  • B. Xung động thần kinh của thực vật.
  • C. Các thần kinh cảm giác liên bào ở thực vật. 
  • D. A, B, C.
  • A. Ánh sáng và các hoocmon thực vật.
  • B. Sự hút nước và thoát nước của cây.
  • C. Áp suất thẩm thấu của nồng độ dịch bào. 
  • D. Sự thay đổi điện màng thông qua các ion K+ và Na+.
YOMEDIA