YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Ứng động (Vận động cảm ứng) là: 

  • A. 
   Hình thức phản ứng của cây trước nhiều tác nhân kích thích.
  • B. 
   Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích lúc có hướng, khi vô hướng.
  • C. 
   Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng. 
  • D. 
   Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không ổn định.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Ứng động là hình thức phản ứng của cây trước những tác nhân kích thích không định hướng.

  Ví dụ: Hoa của cây nghệ tây và hoa Tulip nở vào buổi sáng và đóng lại lúc chạng vạng tối.

  - Sự vận động cảm ứng xảy ra do sự sinh trưởng không đồng đều của các tế bào ở mặt trên và mặt dưới của cơ quan.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 139711

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA