YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Ứng động sinh trưởng là?

  • A. 
   Hình thức phản ứng của cây trước các tác nhân kích thích không định hướng. 
  • B. 
   Sự vận động cảm ứng do sự khác biệt về tốc độ sinh trưởng không đồng đều của các tế bào tại hai phía đối diện nhau của cơ quan có cấu trúc hình dẹt gây nên. 
  • C. 
   Sự vận động khi có tác nhân kích thích. 
  • D. 
   Thay đổi trạng thái sinh lí - sinh hoá của cây khi có kích thích. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ứng động sinh trưởng là sự vận động cảm ứng do sự khác biệt về tốc độ sinh trưởng không đồng đều của các tế bào tại hai phía đối diện nhau của cơ quan có cấu trúc hình dẹt gây nên. 

  → Đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 13785

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA