YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Ứng động khác với hướng động ở đặc điểm cơ bản nào?

  • A. 
   Không liên quan tới sự phân chia tế bào. 
  • B. 
   Tác nhân kích thích không định hướng. 
  • C. 
   Có nhiều tác nhân kích thích. 
  • D. 
   Có sự vận động vô hướng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tác nhân kích thích của ứng động là không định hướng. Còn tác nhân kích thích của hướng động là có định hướng.

  → Đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 13787

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA