OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Hợp đồng - Ngữ văn 9


Bài học này giúp các em nắm được hình thức và nội dung của văn bản hợp đồng.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1.1. Xác định đặc điểm của văn bản hợp đồng

a. Tại sao cần phải có hợp đồng?

 • Vì đó là văn bản pháp lí, nó là cơ sở để các tập thể, cá nhân làm việc theo qui định của pháp luật.

b. Hợp đồng ghi lại những nội dung gì?

 • Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất giữa các bên.

c. Hợp đồng cần phải đạt những yêu cầu nào?

 • Hợp đồng cần phải ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, chặt chẽ và có sự ràng buộc của hai bên kí với nhau trong khuôn khổ của pháp luật.

d. Hãy kể tên một số hợp đồng mà em biết.

 • Hợp đồng kinh tế.
 • Hợp đồng kao động.
 • Hợp đồng cung cấp thiết bị.
 • Hợp đồng cho thuê nhà.
 • Hợp đồng xây dựng.
 • Hợp đồng đào tạo.

1.2. Cách làm hợp đồng

a. Phần mở đầu

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ.
 • Tên hợp đồng.
 • Thời gian, địa điểm.
 • Họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí hợp đồng.

b. Phần nội dung

 • Gồm những điều kiện quy định trách nhiệm hai bên, chất lượng, mẫu mã sản phẩm, hiệu lực của hợp đồng.

c. Phần kết thúc

 • Ghi chức vụ, chữ kí, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết trong hợp đồng và xác nhận dấu của cơ quan (nếu có).

d. Lời văn của hợp đồng

 • Lời văn phải chính xác, chặt chẽ.
RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

2. Soạn bài Hợp đồng

Để nắm được hình thức và nội dung của văn bản hợp đồng, các em có thể tham khảo bài soạn Hợp đồng.

-- Mod Ngữ văn 9 HỌC247

MGID
ON