RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 5 trang 90 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 5 trang 90 SBT Lịch Sử 8

Em hãy nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước Hác-măng (1883)

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Triều đình Huế chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì, cắt tỉnh Bình Thuận ra khỏi Trung Kì để nhập vào đất Nam Kì thuộc Pháp.

Ba tỉnh Thanh-Nghệ-Tĩnh được sáp nhập vào Bắc Kì.

Triều đình chỉ được cai quản vùng đất trung kì nhưng mọi việc đều phải thông qua viên khâm sứ của Pháp ở Huế.

Công sứ Pháp ở các tỉnh Bắc Kì thường xuyên kiểm soát những công việc của quan lại triều đình, nắm các quyền trị an và nội vụ.

Mọi việc giao thiệp với nước ngoài ( kể cả với Trung Quốc ) đều do Pháp nắm.

Triều đình Huế phải rút quân đội từ Bắc Kì về Trung Kì.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 90 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • thanh duy

  c1 ; tinh thần yêu nước của nhân dân ta dược thể hiện ntn khi thực dân pháp tấn công bắc kì lần thứ nhất ( 1873 - 1874 )

  c2: vì sao phong trào cần vương bùng nổ . hãy cho biết các gia đoạn phất triển của phong trào cần vương ?

  c3: nhận xét mặt tích cực của các đề nghị cải cách duy tân cuối thế kỉ 19 ?

  c4: tinh thần yêu nước của nhân dân ta dược thể hiện ntn khi thực dân pháp tấn công bắc kì lần thứ hai ( 1884 - 1983 )

  c5 nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa yên thế ( 1884 - 1983 )

  c6 nhận xét mặt hạn chế của các dề nghị của cuộc cải cách duy tân cuối thế kỉ 19 ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Bin Nguyễn

  giúp mik tl câu này vs:

  em có suy nghĩ gì về chính sách của thực dân pháp và triều đình huế?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  Vì sao triều đình bị mất thành Hà Nội nhanh chống ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Tinh thần chiến đấu chống thực dân Pháp của nhân dân Bắc Kì được thể hiện như thế nào trong những năm 1873-1874?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  trình bày cuộc tấn công Bắc Khì lần I của Pháp năm 1973. Hoàn cảnh, diễn biến, ý ngĩa, kết quả.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  trả lời giùm mik những câu này nhakhocroi

  1) thái độ của nhân dân ta khi triều đình Huế kí hiệp ước đầu hàng thực dân Pháp

  2) nêu những nét cơ bản của tình hình Việt Nam sau 1867

  3) lập niên biểu các sự kiện Pháp hai lần đánh chiếm Bắc Kỳ và cuộc chiên của nhân dân ta

  4)em có nhận xét gì về trách nhiệm của nhà Nguyễn đối vs việc để mất nước

  5)em có nhận xét gì về thái độ chống thực dân Pháp của triều đinh nhà Nguyễn ,nếu đứng đầu triều đình nhả Nguyễn lúc bấy giờ em sẽ làm gì

  giúp mình nha một câu cũng được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA