RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 4 trang 106 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 4 trang 106 SBT Lịch Sử 8

Nêu những thay đổi trong chính sách kinh tế của Pháp ở Việt Nam trong những năm Chiến Tranh thế giới thứ nhất, Vì sao có sự thay đổi đó ?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Thực dân Pháp đẩy mạnh việc vơ vét sức người, sức của Đông Dương để phục vụ cuộc chiến tranh đế quốc : Bắt nông dân đi lính, thu hẹo diện tích trồng lúc để tròng các loại cây công nghiệp phục vụ chiến tranh, bắt nhân dân mua công dân mua công trái để chi phí cho chiến tranh... khiến cho sản xuất giảm sút.

Thực dân Pháp là một nước tham gia vào cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 106 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA