ADMICRO
19AMBIENT

Trắc nghiệm Lịch sử 6 Bài 15 Nước Âu Lạc (tt)

Banner-Video
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Nằm ở vùng đất Cổ Loa
  • B. Hình dáng thàn thắt lại như Cổ Lọ hoa
  • C. Thành gồm ba vòng khép kín theo hình soáy trôn ốc
  • D. Thành giống hình Cái Loa
  • A. 16km
  • B. 160km
  • C. 60km
  • D. 1600m
 •  

   

   
   
  • A. Chiến luỹ
  • B. Công trình phòng thủ
  • C. Hiện đại
  • D. Thành trì
  • A. Có luỹ cao, mang thế phòng thủ
  • B. Có hào sâu
  • C. Có ụ chiến đấu
  • D. Là công sự phòng thủ, có lực lượng quân đội, bộ, thuỷ binh
 • MGID
  • A. 5-15m
  • B. 5-10m
  • C. 5-20m
  • D. 10-20m
YOMEDIA