RANDOM
AMBIENT

Trắc nghiệm Lịch sử 6 Bài 14 Nước Âu Lạc

Video-Banner
Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 6 Bài 14 về Nước Âu Lạc online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ANYMIND

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Năm 217 TCN
  • B. Năm 218 TCN
  • C. Năm 219 TCN
  • D. Năm 216 TCN
  • A. An Dương Vương
  • B. Vua Hùng Vương
  • C. Kinh Dương Vương
  • D. Thục Phán
 •  

  • A. 206 TCN
  • B. 207 TCN
  • C. 208 TCN
  • D. 209 TCN
  • A. Lạc Hầu
  • B. Lạc Tướng
  • C. Bồ chính
  • D. Vua
 •  
   
  • A. Quyền hành ngang nhau và bộ máy nhà nước như nhau
  • B. Quyền hành cao hơn, bộ máy nhà nước như nhau
  • C. Quyền hành cao hơn, bộ máy nhà nước chặt chẽ hơn
  • D. Quyền hành như nhau, bộ máy nhà nước chặt chẽ hơn
YOMEDIA