RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VDO.AI

Bài tập 1.3 trang 19 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 1.3 trang 19 SBT Lịch Sử 6

Nền tảng kinh tế chính của các quốc gia cổ đại là :

A. nông nghiệp trồng lúa ở phương Đông và thủ công nghiệp, thương nghiệp ở phương Tây.

B. nông nghiệp trồng lúa kết hợp chăn nuôi ở phương Đông và thủ công nghiệp kết hợp thương nghiệp ở phương Tây.

C. nông nghiệp tưới tiêu kết hợp chăn nuôi ở phương Đông và thủ công nghiệp, thương nghiệp kết hợp nông nghiệp ở phương Tây.

D. nông nghiệp ở phương Đông và thủ công nghiệp, thương nghiệp ở phương Tây.

ANYMIND
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.3

Nền tảng kinh tế chính của các quốc gia cổ đại là nông nghiệp trồng lúa ở phương Đông và thủ công nghiệp, thương nghiệp ở phương Tây.

Đáp án A

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.3 trang 19 SBT Lịch Sử 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA