YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 1.1 trang 18 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 1.1 trang 18 SBT Lịch Sử 6

Về cấu tạo cơ thể, Người tối cổ khác với Người tinh khôn ở những điểm như:

A. Cơ thể Người tối cổ còn mọc nhiều lông, dáng đi thẳng, cằm nhô về phía trước, trán bợt ra sau, thể tích sọ não nhỏ hơn.

B. Ở Người tối cổ, trên cơ thể còn mọc nhiều lông, dáng đi hơi còng, cằm nhô về phía trước, trán bợt về phía sau, thể tích sọ não nhỏ hơn.

C. Cơ thể Người tối cổ còn nhiều lông, dáng đi lom khom, mặt phẳng, trán bợt ra sau, thể tích sọ não nhỏ hơn.

D. Cơ thể Người tối cổ còn nhiều lông, dáng đi lom khom, cằm nhô về phía trước, trán bợt ra sau, thể tích sọ não gần bằng Người tinh khôn.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.1

Về cấu tạo cơ thể, Người tối cổ khác với Người tinh khôn ở những điểm như: Ở Người tối cổ, trên cơ thể còn mọc nhiều lông, dáng đi hơi còng, cằm nhô về phía trước, trán bợt về phía sau, thể tích sọ não nhỏ hơn.

Đáp án B

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.1 trang 18 SBT Lịch Sử 6 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA