ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Lịch sử 6 Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương


Sau hàng loạt cuộc khởi nghĩa chống lại ách đô họ của nhà Đường, tình hình nhà Đường ở TQ có nhiều biến động. Trước tình hình đó, nhân dân ta có những việc làm nào chứng tỏ luôn đấu tranh giành quyền tự chủ chúng ta cùng tìm hiểu bài học Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

ADSENE-AMBIENT/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hòan cảnh nào?

 • Từ cuối thế kỉ IX, nhà Đường suy yếu, lợi dụng tình hình này, Khúc Thừa Dụ đã tập hợp nhân dân nổi dậy.
 • Giữa năm 905, Khúc Thừa Dụ được nhân dân ủng hộ đánh chiếm Tống Bình và tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ.
 • Đầu năm 906, vua Đường buộc phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ.
 • Năm 907, Khúc Hạo lên thay, đã thực hiện nhiều cải cách nhằm phát triển đất nước:
 • Đặt lại khu vực hành chánh.
 • Cử người trông coi mọi việc đến tận xã.
 • Xem xét và định lại mức thuế.
 • Bãi bỏ các thứ lao dịch của thời bắc thuộc.
 • Lập lại sổ hộ khẩu.

→ Mục đích:

 • Xây dựng chính quyền độc lập dân tộc, chứng tỏ đất nước đã giành được quyền tự chủ

1.2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Hán (930-931)

 • Năm 917, Khúc Hạo mất, Khúc Thừa Mỹ lên thay.
 • Năm 930, quân Nam Hán đánh sang nước ta.
 • Khúc Thừa Mỹ chống cự không nổi bị bắt về Quảng Châu.(Trung Quốc ), nhân cơ hội đó Nhà Hán đặt cơ quan đô hộ ở Tống Bình (Hà Nội).
 • Năm 931, Dương Đình Nghệ từ Thanh Hóa tấn công ra Bắc và chiếm được Tống Bình.
 • Quân Nam Hán bị đánh tan, Dương Đình Nghệ xưng Tiết độ sứ, tiếp tục xây dựng nền tự chủ.
UREKA
UREKA

2. Luyện tập và củng cố

Sau khi học xong bài này các em cần nắm được nội dung sau: 

 • Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hòan cảnh nào?
 • Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Hán (930-931)

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Lịch sử 6 Bài 26 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

2.2. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Lịch sử 6 Bài 26 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 73 SGK Lịch sử 6

Bài tập 2 trang 73 SGK Lịch sử 6

Bài tập 1.1 trang 76 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 1.2 trang 76 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 1.3 trang 76 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 2 trang 77 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 3 trang 77 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 4 trang 77 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 5 trang 77 SBT Lịch Sử 6

3. Hỏi đáp Bài 26 Lịch sử 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Lịch sử HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

MGID
ON