ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 4 trang 76 SBT Lịch sử 12 Bài 14

Bài tập 4 trang 76 SBT Lịch sử 12 Bài 14

Xô viết Nghệ - Tĩnh ra đời trong hoàn cảnh nào? Qua những biện pháp mà Xô viết Nghệ - Tĩnh thi hành em có nhận xét gì?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Hoàn cảnh ra đời
  • Trước khí thế đấu tranh của quần chúng, bộ máy chính quyền của thực dân Pháp và phong kiến tay sai ở nhiều huyện bị tê liệt, ở nhiều xã bị tan rã.
  • Các ban chấp hành nông hội xã do các chi bộ Đảng lãnh đạo đứng ra quản lý mọi mặt về đời sống chính trị và xã hội, ở nông thôn, làm nhiệm vụ của chính quyền nhân dân theo hình thức Xô Viết. Thực chất đó là 1 chính quyền cách mạng sơ khai do giai cấp công nhân lãnh đạo.
 • Nhận xét về những biện pháp mà chính quyền Xô viết đã làm:
  • Chính quyền mới đã ban hành nhiều chính sách mới về chính trị, kinh tế, văn hóa.
   • Về chính trị: Nhân dân được quyền tự do hội họp, thảo luận và hoạt động trong các tổ chức đoàn thể như Nông hội, Công hội, Đoàn thanh niên cộng sản,...
   • Về kinh tế: Nhân dân được chia ruộng, bãi bỏ các thứ thuế vô lý, bất công, thực hiện giảm tô và xóa nợ cho dân nghèo.
   • Về văn hóa: Chính quyền cách mạng đã tổ chức đời sống mới, mở các lớp dạy chữ Quốc ngữ, xóa bỏ các tệ nạn, hủ tục lạc hậu, xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau.
  • ⇒ Phong trào Xô viết Nghệ -Tĩnh là một sự kiện lịch sử trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tuy chỉ tồn tại trong vòng 7 tháng và còn sơ khai nhưng đã để lại những dấu ấn tốt đẹp về một Nhà nước công - nông đầu tiên, chưa có trong tiền lệ lịch sử, đáp ứng khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng của người dân mất nước, nô lệ.

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 76 SBT Lịch sử 12 Bài 14 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA