OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT

Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 24 Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII

Banner-Video
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Thiếu sách vở
  • B. Những hạn chế về quan niệm và giáo dục đương thời
  • C. Không được ứng dụng vào thực tế
  • D. Trong chương trình thi cử không có các môn khoa học tự nhiên
  • A. Văn học chữ Hán
  • B. Văn học dân gian
  • C. Văn học chữ Nôm
  • D. Văn học chữ Quốc ngữ
 •  
   
  • A. Mâu thuẫn trong xã hội
  • B. Sự sao chép của nghệ thuật cung đình
  • C. Cuộc sống ấm no của nhân dân
  • D. Những hoạt động thường ngày của nhân dân
  • A. Tượng Phật chùa Tây Phương (Hà Nội)
  • B. Tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay (Bắc Ninh)
  • C. Tượng Phật chùa Quỳnh Lâm (Hà Nội)
  • D. Chùa Một Cột
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
  • A. Văn học chữ Hán
  • B. Văn học dân gian
  • C. Văn học chữ Nôm
  • D. Văn học chữ Quốc Ngữ
  • A. Nhiều thành tựu kĩ thuật được du nhập từ phương Tây
  • B. Tiếp cận được với sự phát triển của kĩ thuật thế giới
  • C. Được du nhập từ phương Tây nhưng vì nhiều lí do nên không có đk phát triển
  • D. Quá lạc hậu so với sự phát triển chung của các nước trong kv và thế giới
 • ADSENSE
  • A. Nhân dân không coi trọng Nho giáo như trước nữa  
  • B. Số người theo Thiên Chúa giáo ngày càng đông
  • C. Nhà thờ Thiên Chúa giáo mọc lên ở nhiều nơi
  • D. Nhà nước phong kiến cho phép các giáo sĩ nước ngoài tự do truyền đạo
  • A. Từ thế kỉ XVI – theo mẫu chữ Nôm
  • B. Từ giữa thế kỉ XVII – theo mẫu tự Latinh
  • C. Từ thế kỉ XVIII – theo mẫu chữ tượng hình
  • D. Từ đầu thế kỉ XX – theo mẫu chữ tượng ý  
  • A. Vẫn dùng chữ Hán, chữ Nôm trong học hành thi cử
  • B. Nội dung giáo dục chủ yếu vẫn là kinh sử
  • C. Các môn khoa học tự nhiên không được chú ý
  • D. Không được đưa nội dung các môn khoa học vào thi cử
  • A. Nửa đầu thế kỉ XVI
  • B. Cuối thế kỉ XV
  • C. Thế kỉ XVII
  • D. Thế kỉ XVIII
MGID
OFF