YOMEDIA
AMBIENT

Trắc nghiệm Lịch sử 10 Ôn tập chương II

Banner-Video
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Quân chủ lập hiến
  • B. Cộng hòa
  • C. Quân chủ chuyên chế
  • D. Dân chủ
  • A. Thành ba bi lon, đấu trường cô li dê
  • B. Kim tự tháp, vạn lí trường thành. 
  • C. Kim tự tháp, ngọn hải đăng alech xăng đơ ri. 
  • D. Đấu trường coolide, đền pác tê nông. 
 •  

   

   
   
  • A. Nông lịch (âm lịch)
  • B. Lịch công giáo
  • C. Lịch vạn niên
  • D. Lịch dương
  • A. Điều kiện tự nhiên thuận lợi, công cụ lao động bằng kim loại xuất hiện sớm, nhu cầu làm thủy lợi, chống ngoại xâm
  • B. Kinh tế thương mại đường biển phát triển
  • C. Buôn bán nô lệ
  • D. Kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. Nô lệ
  • B. Quý tộc
  • C. Chủ nô           
  • D. Nông dân công xã. 
  • A. Tượng nhân sư, khu lăng mộ san chi, khu đô thị cổ ha ráp pa- mô hen rô đa rô
  • B. Kim tự tháp, thành ba bi lon, van lý trường thành. 
  • C. Đấu trường cô li dê, đền pác tê nông, tượng lục sĩ ném đĩa,…
  • D. Ăng co vát, đền bô rô bu đua, tháp chăm, thạt luổng
  • A. Ta lét
  • B. Ơ cơ lít
  • C. Tổ xung chi
  • D. Pi ta go
  • A. Quân chủ chuyên chế
  • B. Dân chủ chuyên chế
  • C. Chiếm hữu nô lệ 
  • D. Quân chủ lập hiến
  • A. Khoảng thiên niên kỉ I TCN
  • B. Khoảng thiên niên kỉ II TCN
  • C. Khoảng thiên niên kỉ IIII TCN        
  • D. Khoảng thiên niên kỉ IV TCN
  • A. Quy tộc phong kiến 
  • B. Vua chuyên chế 
  • C. Chủ nô, chủ xưởng, chủ nhà buôn 
  • D. Bô lão của thị tộc 
YOMEDIA