OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập Thảo luận trang 199 SGK Lịch sử 10 Bài 39

Bài tập Thảo luận trang 199 SGK Lịch sử 10 Bài 39

Hãy nêu những hoạt động chủ yếu của Quốc tế thứ hai trong thời gian Ăng-ghen lãnh đạo.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Ngày 14-7-1889, Đại hội thành lập Quốc tế thứ hai được tổ chức tại Pa-ri.
  • Đại hội thông qua nhiều nghị quyết quan trọng:
    • Nêu lên sự cần thiết phải thành lập chính Đảng của giai cấp vô sản mỗi nước.
    • Đề cao vai trò của quần chúng, đòi tăng lương, ngày làm 8 giờ.
    • Lấy ngày 1-5 hằng năm làm ngày Quốc tế lao động để đoàn kết và biểu dương lực lượng của giai cấp vô sản thế giới.
  • Quốc tế thứ hai tồn tại và hoạt động chủ yếu dưới hình thức đại hội. Nhờ vai trò tích cực của Ăng-ghen, Quốc tế thứ hai đã có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận trang 199 SGK Lịch sử 10 Bài 39 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
ON