OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 2 trang 154 SBT Lịch sử 10 Bài 39

Bài tập 2 trang 154 SBT Lịch sử 10 Bài 39

Hãy đánh dấu X vào cột dọc để xác định những nội dung cho trước dưới đây tương ứng với Quốc tế thứ nhất hay Quốc tế thứ hai.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

- Quốc tế I

 • C. Mác là linh hồn
 • Hội Liên hiệp lao động quốc tế
 • Được thành lập ở Luân Đôn     
 • Tiến hành 5 lần đại hội
 • Truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân

- Quốc tế II

 • Ph. Ăngghen là linh hổn
 • Được thành lập ở Pari
 • Thúc đẩy việc thành lập các chính đảng vô sản ở nhiều nước
 • Lấy ngày 1-5 là ngày Quốc tế Lao động
 • Đấu tranh chống chủ nghĩa xét lại
 •  

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 154 SBT Lịch sử 10 Bài 39 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
ON