OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập Thảo luận 2 trang 127 SGK Lịch sử 10 Bài 25

Bài tập Thảo luận 2 trang 127 SGK Lịch sử 10 Bài 25

Cuộc cải cách hành chính của Minh Mạng có ý nghĩa gì?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Nội dung cải cách hành chính của Minh Mạng:
  • Chia cả nước làm 30 tỉnh và một phủ Thừa Thiên.
  • Mỗi tỉnh đều có Tổng đốc, Tuần phủ cai quản cùng hai ti, hoạt động theo sự điều hành của triều đình.
  • Các phủ, huyện, châu, tổng, xã vẫn giữ như cũ.
 • Ý nghĩa:
  • Hệ thống cơ quan hành được tổ chức chặt chẽ, gọn nhẹ chưa từng có.
  • Thống nhất hệ thống đơn vị hành chính trong cả nước, làm cơ sở cho sự phân chia tỉnh huyện ngày nay.
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lí nhà nước từ trung ương đến địa phương.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 2 trang 127 SGK Lịch sử 10 Bài 25 HAY thì click chia sẻ 
MGID
ON