ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 6 trang 79 SBT Lịch sử 10 Bài 16

Bài tập 6 trang 79 SBT Lịch sử 10 Bài 16

Trình bày một cách khái quát những đóng góp của Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ và Ngô Quyền trong lịch sử của dân tộc ta. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Những đóng góp của Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ và Ngô Quyền trong các cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc.
  • Hai Bà Trưng:
   • Là những người đầu tiên đã lãnh đạo nhân dân ta đứng lên khởi nghĩa, đã đánh đuổi được Thái thú của nhà Hán về nước, giành độc lập cho dân tộc sau hơn 2 thế kỉ bị đô hộ.
   • Đã bước đầu xây dựng một chính quyén độc lập, tự chủ, thực hiện xá thuế cho nhân dân 3 quận trong 2 năm.
   • Đã lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống lại quân xâm lược của nhà Hán do Mã Viện chỉ huy.
   • Tấm gương hi sinh anh dũng của Hai Bà Trưng đã cổ vũ to lớn tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh của nhân dân ta.
  • Lý Bí:
   • Đã lãnh đạo nhân dân ta lật đổ ách đô hộ của nhà Lương, giành lại độc lập dân tộc.
   • Đã xây dựng một nhà nước độc lập, tự chủ là nhà nước Vạn Xuân.
   • Cổ vũ tinh thần yêu nước và ý chí tự lực, tự cường của dân tộc ta.
  • Khúc Thừa Dụ:
   • Đã lãnh đạo nhân dân lật đổ ách thống trị của nhà Đường, căn bản kết thúc hơn 1000 năm Bắc thuộc của đất nước ta.
   • Đặt nền móng xây dựng một chính quyền độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta.
  • Ngô Quyền:
   • Đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống quân Nam Hán thắng lợi. bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc.
   • Là người đã mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, có những đóng góp quý báu vào nghệ thuật quân sự Việt Nam.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 79 SBT Lịch sử 10 Bài 16 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID